สิ้นเกจิอาจารย์ดังเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง พระสงฆ์สายปรัชญาพุทธศาสนา

IMG_3015

สิ้นเกจิอาจารย์ดังเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง พระสงฆ์สายปรัชญาพุทธศาสนา กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 22 ตค.คาดพุทธศาสนิกชนทั่วไทยร่วมเคารพศพเนืองแน่น

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 ต.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณภายในพระอุโบสถ วัดหนองแวงพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่น พระครูสุธีกิตติวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษนายุศิษย์ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ ภายในพระอุโบสถสำหรับการประกอบพิธีน้ำหลวงสรงศพ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน  ซึ่งได้มรณภาพเมื่อเวลา 18.12 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมา ( 19 ต.ค.) โดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้นำร่างมาเก็บรักษาไว้ที่ กุฎิเจ้าอาวาสภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงเพื่อเตรียมการประกอบพีธีบำเพ็ญกุศลตามที่คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดได้กำหนดไว้

ขณะที่ภายในบริเวณชั้น 1 กุฎิสมเด็จพระพุทธาจารย์ ด้านข้างพระมหาธาตุเจดีย์ 9 ชั้นวัดหนองแวงพระอารามหลวง ยังคงมีพระเถรานุเถระ ชั้นผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์จากวัดต่งๆในเขต จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ที่ทราบข่าวการมรณภาพของเจ้าอาวาสทยอยนำพวงมาลัยและพานดอกไม้ มาถวายสักการะเจ้าอาวาสตลอดทั้งวัน โดยมีคณะสงฆ์ประจำวัดคอยอำนวยความสะดวกและจัดลำดับการเข้าราบขอขมาเพื่อความคล่องตัวและได้เข้ากราบทุกคน

พระครูสุธีกิตติวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอรามหลวง กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมสถานที่สำหรับการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพและการบำเพ็ญกุศลท่านเจ้าอาวาส ภายในพระอุโบสถของวัด เตรียมการต่างๆพร้อมแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งสถานที่และการทำความสะอาดต่างๆ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการดำเนินงานตามที่คณะสงฆ์กำหนด โดยในวันที่ 22 ต.ค.จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ทั่วทั้งประเทศและผู้ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาได้เข้ารดน้ำตั้งแต่เวลา 09.00 .เป็นต้นไป จากนั้นในเวลา 16.00 น.จะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ โดยพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์จะเดินทางมาประกอบพิธีดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีคณะสงฆ์และญาติโยมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก

“เมื่อการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพเรียบร้อยแล้ว จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลจนถึงวันที่ 31 ต.ค. และจะทำการเก็บสรีระสังขารท่านไว้เพื่อรอโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพต่อไป ซึ่งด้วยการที่ท่านเป็นครูอาจารย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีตำแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการด้านปรัชญาทางศาสนา มีคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งในส่วนของพระสงฆ์และญาติธรรมที่เรียนหนังสือกับท่าน จึงคาดว่าจะมีผู้มาร่วมในการประกอบพิธีต่างๆตามที่คณะสงฆ์กำหนดในแต่ละวันจำนวนมาก”

พระครูสุธีกิตติวรญาณ กล่าวต่ออีกว่า ท่านเจ้าอาวาสสนองงานของคณะสงฆ์ในด้านต่างๆอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นด้านปรัชญาทางศาสนา แม้จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดได้ 2 ปีแต่ด้วยการที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาจะเห็นได้ว่ามีการปรับปรุงพื้นที่ของวัดพระอารามหลวงได้โดดเด่น เน้นความทันสมัย สะดวกสบายและเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะที่ไม่เบื่อ ซึ่งสิ่งที่ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้คือการที่ให้คณะสงฆ์และญาติธรรมได้ช่วยกันทำนุบำรุงวัดแห่งนี้และร่วมกันพัฒนาวัดแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่น อันเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสาริกธาตุ และเป็นที่ตั้งขององค์พระบรมมหาธาตุเจดีย์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา เป็นวัดที่มีญาติธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากราบไหว้ขอพร และมาสนทนาธรรม ทั้งยังคงเป็นโรงเรียนให้กับคณะสงฆ์ ท่านได้ขอให้ทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงและส่งเสริมวัดของจังหวัดแห่งนี้ตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน  อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เกิดที่ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ,ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2544 }ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นนัก เปรียญธรรม 4 ประโยค จากสำนักเรียนวัดหนองแวง เมื่อปีการศึกษา  นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหนองกุง เมื่อปีการศึกษา 2532 โดยได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ในปี 2565 สิริอายุรวม 64 ปี

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง