ขอนแก่นเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จากวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม. เริ่ม 8 ต.ค.นี้

ข่าวขอนแก่น Web Cover Big Text

ผู้ว่าฯขอนแก่นเรียกประชุมติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมมติที่ประชุมเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลงใต้เขื่อน วันละสามล้านลูกบาศก์เมตรหลังน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น

    วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาประเด็นการบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom  ด้วย

โดยสรุปในที่ประชุมมีมติ ดังนี้

   1.ให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.66 เป็นต้นไป โดยให้ปรับจากเดิมอัตราการระบายวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็นวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.

2. หากเขื่อนอุบลรัตน์ จะเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากกว่าวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.ให้นำเสนอเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับเขื่นอุบลรัตน์ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อน 78%ของความจุอ่างการปล่อยน้ำเพิ่มเข้าไปในลำน้ำพองวันละสามล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือเป็นปกติอละรักษาระบบนิเวศก์เพราะตลิ่งลำน้ำพองยังต่ำอยู่น้ำสามารถไหลตามลำน้ำปกติได้

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง