นายประวิทย์ ดรหลักคำ ขอกล่าวคำขอโทษต่อนายวัฒนา ช่างเหลา ที่ได้เคยกล่าววาจาหมิ่นประมาท

นายประวิทย์ ดรหลักคำ ขอกล่าวคำขอโทษต่อนายวัฒนา ช่างเหลา ที่ได้เคยกล่าววาจาหมิ่นประมาท

นายประวิทย์ ดรหลักคำ ขอกล่าวคำขอโทษต่อนายวัฒนา ช่างเหลา ดังนี้
“ข้าพเจ้านายประวิทย์ ดรหลักคำ ขอกล่าวคำขอโทษต่อนายวัฒนา ช่างเหลา ที่ได้เคยกล่าววาจาหมิ่นประมาทในเพจขอนแก่นลิงค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำไปเพราะถูกปลุกปั่น จากข่าวสารต่างๆ จึงขอกล่าวคำขอโทษต่อนายวัฒนา ช่างเหลา ผ่านช่องทางนี้ และขอเป็นบทเรียน ให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณในการพิมพ์ข้อความและรับฟังข่าวสารทั้งสองด้านก่อนเสมอ”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง