นายก “เศรษฐา” ให้คำมั่นลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล เร่งพักหนี้สร้างรายได้สุทธิให้เกษตรกร

7EFF7773-E442-467E-9B3D-65DAA4DC6273

นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เขื่อนอุบลรัตน์ รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง ซึ่งเป็นพื้นที่พื้นที่เดียวกัน พร้อมให้คำมั่น ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซลทันทีหลังประชุมครม.นัดแรกเสร็จ เร่งบังคับใช้นโยบายพักหนี้ เน้นสร้างรายได้สุทธิให้กับเกษตรกร เพื่อปลดหนี้อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 8 กันยายน 2566 ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีอีกหลายคน ทั้ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อเปิดรับฟังปัญหาของชาวบ้าน ในพื้นที่ .อุบลรัตน์ และ.น้ำพอง .ขอนแก่น เพื่อสะท้อนปัญหาเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตร และปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากทางเหนือของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งที่ผ่านมาประสบทั้งปัญหาน้ำและน้ำท่วมและอยู่ในพื้นที่เดียวกัน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมน้ำแล้ง จากเกษตรกร ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจแรกๆของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในเรื่องเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพรวมทั้งที่ดินทำกิน ซึ่งการประชุมครม.นัดแรก จะมีการนำปัญหาหนี้สิน การพักหนี้เกษตรกร เข้าสู่การประชุมเป็นวาระเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ย จะมีมาตรการในการบรรเทาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และจะมีการให้ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มาตรการบรรเทา ราคาน้ำมันดีเซลและราคาไฟฟ้า โดยปัญหาหนี้สินการพักหนี้เกษตรกรนั้น จะเน้นการเพิ่มรายได้สุทธิ พักรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการลงพื้นที่พบปะพูดคุยในครั้งนี้ จะนำเอาประเด็นปัญหา เข้าสู่การแก้ไขโดยจะลงมือทำทันที ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ซึ่งบรรยากาศแต่ช่วงที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน ซึ่งมีทั้งประชาชนคนเสื้อแดง ชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับกันอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงกับชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านหลายพื้นที่ได้นำหนังสือสะท้อนปัญหาต่างๆมอบให้กับทางนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ช่วยเหลือแก้ไข ทั้งเรื่องค่าพลังงานที่แพง ค่าปุ๋ยที่แพง รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆโดยทางนายกรัฐมนตรีได้อธิบายรวมทั้งชี้แจงนโยบายของพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าจะลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันดีเซลทันทีภายหลังจากประชุมครม.นัดแรกเสร็จ เพราะนโยบายต่างๆจะต้องหารือร่วมกันหลายพรรค เพื่อให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และอยากให้มองในภาพรวมของการทำงาน ไม่อยากให้มองเฉพาะตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองเพียงพอความขอบไม่ชอบ ซึ่งภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านเสร็จ ก็ได้ถ่ายรูปกับผู้ที่มายืนรอทั้งหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านก่อนจะเดินเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อลงพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง