ชมรมผู้สูงอายุฯร้องศูนย์ดำรงธรรมให้รพ.ขอนแก่นหยุดเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ

IMG_0781

ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้ยุติการใช้เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลขอนแก่นหลังกลิ่นจากการกำจัดสร้างผลกระทบกับผู้สูงอายุที่เข้ามาทำกิจกรรม ขณะที่จังหวัดรับเรื่องประสานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตรวจสอบด่วน

เมื่อเวลา  11.30 .วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นายอุดมเย็นสบาย อายุ 65 ปี ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 พร้อมสมาชิกประมาณ 30 คน และ ดร.อธิวัฒน์ บุตรดาบุตร อานุ 45 ปี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 เข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ผ่านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สั่ง รพ.ขอนแก่น หยุดกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลขอนแก่น เพราะส่งกลิ่นกระทบต่อสุขภาพ มีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

นายอุดม เย็นสบาย ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7  กล่าวว่าที่ตั้งของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 7 คนละฝั่งรั้ว ห่างจากที่กำจัดขยะของรพ.ขอนแก่น ประมาณ 10 เมตร ทนดมกลิ่นขยะติดเชื้อมาหลายเดือน เกรงว่าสุขภาพจะสั้น เพราะดมกลิ่นขยะติดเชื้อ อาจเสียชีวิตเร็วก่อนวันอันสมควรและทราบว่าเทศบาลนครขอนแก่น ประสานกรมอนามัยมาตรวจเรื่องกลิ่นจากที่กำจัดขยะติดเชื้อดังกล่าวแล้ว และมีผลสรุปเรื่องกลิ่นที่มีสารก่อให้เกิดมะเร็งได้  แต่รพ.ขอนแก่น ยังไม่หยุดดำเนินการยังคงกำจัดขยะติดเชื้อตามปกติ

มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้รพ.ขอนแก่น หยุดเดินเครื่องกำจัดขยะ เพราะส่งกลิ่นรบกวน มีสารเคมีจากขยะติดเชื้อทำให้เกิดกลิ่นแรงเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมและข้าราชการที่พักอาศัยใกล้เคียง เนื่องจากจุดที่ตั้งของโรงกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลขอนแก่นอยู่ติดกับรั้วศูนย์อนามัยที่ 7 และอยู่ติดกับที่ตั้งของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่7 ในทุกๆวันจะมีสมาชิกผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันวันละประมาณ 50 คน มีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งตรวจสอบและจัดการให้หยุดกำจัดขยะติดก่อนที่จะบานปลาย ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและขอให้หยุดการกำจัดขยะมลพิษ จนกว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบมลพิษและสรุปผลตรวจออกมา ซึ่งถ้าผลตรวจออกมา สรุปว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็พอจะทำใจยอมรับผลตรวจได้

ทางด้าน ดร.นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 กล่าวว่า การร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากการกำจัดขยะพิษของรพ.ขอนแก่นนั้น  ร้องเรียนส่วนตัวในฐานะประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่แฟลตกระดังงา ซึ่งอยู่คนละฟากรั้วกับโรงกำจัดขยะพิษของรพ.ขอนแก่น และร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้ง แต่ไม่มีข้อสรุปที่จะให้รพ.ขอนแก่น หยุดการกำจัดขยะ หรือปิดโรงกำจัดขนะพิษของรพ.ขอนแก่น

ไม่ต้องการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ หวั่นเป็นการสะสมสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ร้องขอให้รพ.ขอนแก่นหยุดดำเนินการโดยเร็วที่สุดและย้ายสถานที่บำบัดขยะติดเชื้อไปที่อื่นแทน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะมีที่พักอยู่ใกล้กับโรงกำจัดขยะดังกล่าว ซึ่งมีผู้พักอาศัยอยู่ 8 ครอบครัว บางครอบครัวมีผู้สูงอายุ มีเด็ก ทุกวันต้องสูดดมกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์มานานกว่า 1 ปีพยายามร้องเรียนหลายช่องทาง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงหวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะเป็นที่พึ่งของประชาชนจัดการเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด

ขณะที่ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวภายหลังจากได้รับหนังสือจากผู้ร้องเรียนทั้งสองว่า จังหวัดติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากขยะดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยจริง อาจจะเกิดอันตรายที่ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่คนปกติหรือคนอื่นๆก็อาจมีผลกระทบได้ หลังจากนี้จะทำหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ตรงตามหลักวิชาการ อย่างไรก็ตามหากผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรขอให้ทุกฝ่ายน้อมรับเพื่อลดข้อขัดแย้งและให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง