ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วอน รพ.ขอนแก่น ปฎิบัติตามกฎหมาย

2B99C8F1-AAAF-4276-941A-A81F375183CF

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วอน รพ.ขอนแก่น ปฎิบัติตามกฎหมาย หลังมติผลตรวจกรมอนามัยยืนยันโรงกำจัดขยะติดเชื้อตั้งกลางชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ สร้างความเดือดร้อนชัดเจน ยืนยันไม่มีปมขัดแย้งระหว่างกรม แต่ประชาชนเดือดร้อนชัดเจน ขณะที่เทศบาลฯส่งคำสั่งระงับเหตุรำคาญ โดยการหยุดกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และยังไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างแล้ว

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่  2 ..2566 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น .ขอนแก่น นพ.ชาตรีเมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า ยืนยันว่า ศูนย์อนามัยที่7 กรมอนามัย ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับ รพ.ขอนแก่น จากกรณีการก่อสร้างโรงกำจัดขยะติดเชื้อของ รพ.ขอนแก่น จนส่งผลกระทบกับชุมชนและที่การร้องเรียนเกิดขึ้น โดยผู้ได้รับผลกระทบอาศัยอยู่ที่แฟลตของศูนย์อนามัย และมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆและต้องเผชิญกับภาวะกลิ่นและผลกระทบต่างๆมานานกว่า 300 วัน จนกระทั่งล่าสุดกระบวนการตรวจสอบตามการร้องเรียนต่างๆ โดยเทศบาลนครขอนแก่น และกรมอนามัยได้ข้อสรุปและเทศบาลฯได้แจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและการตรวจสอบกลิ่นรบกวนให้กับ รพ.ขอนแก่น ได้รับทราบแล้ว โดยพบว่ามีข้อปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ..2544 และการป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญต่อผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

ขณะนี้ทราบมาว่า เอกสารจากเทศบาลนครขอนแก่นส่งถึง รพ.ขอนแก่น แล้วโดยแจ้งถึงผลการตรวจสอบของกรมอนามัย เพื่อให้การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของสถานบริการการสาธารณสุขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ..2545 โดยเทศบาลยังมิอาจให้ความเห็นชอบในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ของ รพ.ขอนแก่น ได้และให้หยุดกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของระบบกำจัดขยะดังกล่าวจนกว่าการแก้ไขจะเป็นไปตามมาตรฐาน

นพ.ชาตรี กล่าวต่ออีกว่า ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพักอาศัยอยู่ในอาคารที่พักของกรมอนามัยในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ซึ่งก็ขอให้ รพ.ขอนแก่น ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ทั้ง 2 หน่วยงานเราไม่มีปัญหากันอย่าโยงเข้าไปหากัน ศูนย์อนามัยที่ 7 ตั้งอยู่ขอนแก่น มากว่า 55 ปี มาก่อน รพ.ขอนแก่น เราทำงานด้วยกันและร่วมมือกันกับทุกฝ่ายอย่างดีมาตลอด วันนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยมีเอกสารหลักฐานทางวิชาการและผลตรวจที่ออกมาชัดเจนแล้ว แม้ รพ.ขอนแก่น จะบอกว่า ไม่เชื่อผลตรวจของกรมอนามัย

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

จากเอกสาร ยืนยันว่า รพ.ขอนแก่น ก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากเทศบาลฯ หรือหมายถึงก่อสร้างและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังส่งผลกระทบกับประชาชนจากการดำเนินการดังกล่าว โดยส่วนตัวไม่มีใครอยากให้โรงกำจัดขยะตั้งอยู่ข้างบ้าน หรืออยู่หัวนอนตัวเอง ทั้งยังคงพบว่าการกำจัดขยะของ รพ.ขอนแก่น ส่งกลิ่นและปล่อยสารอันตรายออกมาโดยตลอด จึงขอให้รพ.ขอนแก่น ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหากับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ต่างต่อสู้กันมานานกว่า 300 วันแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผอ.รพ.ขอนแก่น ไม่ยอมรับผลตรวจอาคารกำจัดขยะติดเชื้อจากกรมอนามัย ชี้ถูกกลั่นแกล้ง ยืนยันกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง