เทศบาลนครขอนแก่น สั่งหยุดเดินเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ รพ.ขอนแก่น มีผลทันที

FD3D2A2F-1EC3-4535-A6EE-DEAD37A73084

เทศบาลนครขอนแก่น สั่งหยุดเดินเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ รพ.ขอนแก่น มีผลทันที หลังผลตรวจจากกรมอนามัยพบผิด 3 ข้อ พร้อมตรวจพบสารอะโครลินชัดเจน  “ธีระศักดิ์ย้ำชัดทุกความเดือดร้อนของประชาชนเทศบาลฯยอมไม่ได้ สั่ง เร่งแก้ไข หากทำไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบและอำนาจท้องถิ่นอย่างเด็ดขาด

 https://youtu.be/cdUemQ7jINE?si=L-D5CAdJqoJdIwH8

เมื่อเวลา 14.00 .วันที่ 30 ..2566 ที่โรงแรมเจริธานี .ขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอนามัย ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ รพ.ขอนแก่น หลังจากที่ประชาชนในชุมชนในเขต รพ.ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น และ เทศบาลนครขอนแก่น ว่าได้รับผลกระทบจากการกำจัดขยะติดเชื้อของ รพ. โดยเมื่อได้รับเรื่องเทศบาลฯได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว โดยได้เชิญกรมอนามัย เป็นหน่วยงานกลางมาทำการตรวจสอบด้านเทคนิคและวิชาการเฉพาะทาง โดยได้ทำการตรวจสอบในพื้ที่โดยรอบของโรงกำจัดขยะและในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ผลการตรวจสอบได้รายงานให้กับเทศบาลฯได้ทราบแล้ว

      

กรมอนามัยได้รายงานผลการตรวจสอบ โดยสรุปได้ใน 3 ประเด็นหลักพบว่ารพ.ขอนแก่น ยังไม่ปฎิบัติตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ..2545 ที่กำหนดย่างครบถ้วน ทำให้ขณะนี้เทศบาลจึงยังไม่เห็นชอบต่อการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองของ รพ.ขอนแก่น ขณะที่ผลการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพบว่าสามารถรับรู้กลิ่นได้ในระดับ 4-5 คือในระดับกลิ่นแรง และกลิ่นแรงมากจนต้องหลีกลเยงที่จะรับรู้กลิ่นและไม่เหมาะที่จะใช้เป็นอากาศหายใจ และสุดท้ายคือผลจากการใช้เครื่องมือตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่นภาคสนาม แบบ Nasal Ranger พบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกลิ่นรบกวนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเทคนิค บริเวณอาคารกำจัดขนะมูลฝอยติดเชื้อ รพ.ขอนแก่น เมื่อวันที่22 ..ที่ผ่านมาพบว่ามีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดและยังคงตรวจพบสารอะโครลีน  ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง

      

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ผลการตรวจสอบของกรมอนามัยที่รายงานให้กับเทศบาลฯซึ่งพบความผิดใน 3 ประเด็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพรบ.สาธารณสุข ..2535 จึงได้มีคำสั่งให้ รพ.ขอนแก่น หยุดการดำเนินการกำจัดขยะ และดำเนินการแก้ไขให้เป้นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขและไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ เพราะทุกความเดือดร้อนหรือผลกะทบใดๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนขอนแก่น เทศบาลฯจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ตามอำนาจและหน้าที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขหรือการดำเนินการที่ถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นขณะนี้เทศบาลฯได้ออกคำสั่งให้หยุดเครื่องและดำเนินการแก้ไขแล้ว และหากรพ.ขอนแก่น ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด หรือตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสาธารณสุขเทศบาลฯจะไม่เห็นชอบให้สร้างโรงกำจัดขยะดังกล่าวตามระเบียบต่อไป ซึ่งขณะนี้การกำจัดขยะติดเชื้อเทศบาลฯจะจัดส่งทีมจัดเก็บที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯเข้าไปดำเนินการจัดเก็บในระยะนี้ ซึ่งเป็นแนวทางการปฎิบัติเดิมที่ทำอยู่แล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง