น้ำนิ่ง  ยุงชุม

ปะจัน - 2
“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

น้ำนิ่ง  ยุงชุม พูดแบบจริงจัง นะ ใช่เป็น น้ำเน่า แล้ว ยุงชุม….

สัญญาณทางภูมิศาสตร์ของชาวโลก นักวิทยาศาสตร์มีการเตือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่าในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ว่า สภาพธรรมชาติ ที่มีภัยพิบัติ รุนแรง รวดเร็วขึ้นนั้น เกิดจากน้ำมือ ของมนุษย์ จึงต้องช่วยกัน ประคับประคองโลก ไม่งั้น ตายเกลี้ยงโลก กันนะเราเตือนคุณแล้ว….

โลกเตือน เราต้องฟัง…… พายุ น้ำท่วม ฝนแล้ง น้ำทะเลสูงขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หมีขั้วโลกจมน้ำ พื้นที่แผ่นดิน ที่มีอยู่ราว 1 ใน 3 อาจหายไป เมื่อพื้นที่น้ำผุดขึ้นมาแทน

ชาวโลก ตระหนักตื่นรู้ ในทางวิทยาศาสตร์ ที่เห็นประจักษ์กันไปแล้ว จึงกลายเป็นสัญญาประชาคม ให้พวกเขา ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากแต่ละประเทศ มาให้คำสัญญา กันว่า จะช่วยกันในแต่ละจุดของประเทศตัวเอง ในการลดโลกร้อน ซึ่งนักวิชาการหลายคนใช้คำว่าโลกเดือดคือ เลยคำว่าโลกร้อนไปแล้ว ไงล่ะ

ในปี 2030 หรือ อีกราว เพียง 7 ปี ข้างหน้า  พวกเขาจะช่วยกันรักษาระดับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ไม่เกินปีละ 1.5 องศาเซลเซียส ด้วยหลายวิธีการ ด้วยหลายมาตรการ จึงกลายเป็นที่มา ของวลีทันสมัย ว่า BCG และ ESG จากก่อนหน้านี้ ที่ต้องมี คือ CSR

พูดลอย ไกลตัว พวกฉันไม่เห็น จะต้องมารับรู้ อะไรเลยก็ยัง กินอิ่ม นอนหลับอยู่กันเลยนะ ประชาชน จึงไม่รู้ หนาว ร้อน ลำพัง  หากิน หาเช้า กินค่ำ ก็ลำบากละ จะคิดเรื่องที่ขยับออกจากตัว อีกนิด คงยากล่ะ

งั้นขอขยับ มาเรื่องใกล้ตัวนะ สภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ในซีกโลกอื่นๆ เขาได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า แต่กับเมืองไทย จุดเล็กๆ ที่อยู่ในบ้าน คือ  ที่บ้าน มี ยุง ชุมขึ้นไหม ??

นั่นซินี่ไง ผลพวงจาก โลกร้อนขึ้น ไข่ยุงฟักเป็นตัว ออกมา มากขึ้น คือ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพวกมัน ว่างั้นเถอะ

ยุงกัด ดูดเลือด พร้อมปล่อยไวรัสเข้าสู่ระบบกระแสเลือด มีผลกับระบบประสาทส่วนกลาง เป็นอัมพาต หรือ อาจซ้ำเติมอาการของโรคภัย ที่เป็นอยู่แล้ว เช่น เบาหวานความดันโลหิตสูง ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เป็นต้น

ยุง พวกนี้เติบโตได้ดี ในน้ำขัง น้ำนิ่ง สามารถแพร่เชื้อไวรัสสมองอักเสบ ไข้เลือดออก

นอกจากนี้ ระบบนิเวศห่วงโซ่ ของยุง ยังเอื้อให้พวกมัน เติบโตเร็ว ชุกชุม……….

ทุกนโยบาย ในการบริหารประเทศ ล้วนมาจากระบบตัวแทนทุกระดับที่พวกเราเลือกเข้าไปทำงานแทนเรา อาทิ สส. สท. อบต. หรือ กระทั่งตัวแทน ชุมชน หมู่บ้าน

เรื่องเล็กๆ อาจ จุดประเด็น เป็นเรื่องใหญ่ หาก อุดจุดเล็ก เพื่อป้องกันการลุกลามไปกระทบเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้ จะลดการสะสมของปัญหา

เรายังเห็น สท. สส. เข้ามาฉีดพ่น กันยุง ในชุมชน ในหมู่บ้านกัน ใช่ไหม นั่นแหละเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม

ส่วน น้ำเน่า ยุงชุม ฝนตกขี้หมูไหล คนอะไร มาเจอกัน…. แบบข้ามขั้ว หรือ ใครได้กลับบ้าน มาเลี้ยงหลาน ก็เป็นอีกเรื่องนะ….

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง