บขส.ขอนแก่นเงียบเหงามีเพียงรถตู้โดยสารรับ-ส่งจังหวัดใกล้เคียงเปิดให้บริการวันละไม่กี่เที่ยว (มีคลิป)

1

บขส.ขอนแก่นเงียบเหงามีเพียงรถตู้โดยสารรับ-ส่งจังหวัดใกล้เคียงเปิดให้บริการวันละไม่กี่เที่ยว หลังกรมการขนส่งทางบกประกาศงดให้บริการเดินรถเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

        เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริม ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยเฉพาะที่อาคาร 1 จุดบริการรถเส้นทางสายขอนแก่น-กรุงเทพฯ ไม่มีรถมาจอดรอรับผู้โดยสารเหมือนทุกวัน ขณะที่อาคาร 2 ที่เป็นจุดจอดรถเส้นทางระหว่างจังหวัดในระยะใกล้ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับขอนแก่นมีเพียงรถตู้โดยสารที่มาจอดรอรับผู้โดยสารไม่กี่คันเท่านั้น

        นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดมาตรการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยให้งดบริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

        “กรมการขนส่งทางบกสั่งงดให้บริการเดินรถเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและจำกัดการเดินรถระหว่างเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเฉพาะเท่าที่จำเป็นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุด อบจ.ขอนแก่นในฐานะกำกับดูแลสถานีขนส่ง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมแพ สถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านไผ่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารภูเวียง ได้ขอความร่วมมือให้รถโดยสารงดการเดินรถรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังพื้นที่สีแดงเข้ม ตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบกจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แต่ยังอนุญาตให้เดินรถรับส่งระหว่างจังหวัดได้ หากประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปยังกรุงเทพฯก็มีรถโดยสารไปส่งที่ปลายทาง จ.นครราชสีมาเท่านั้น”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง