95 สส. หญิง กับ “คณะกรรมาธิการ” ของสตรี

IMG_8663
“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

หลังการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ 14 พฤษภาคม 2566  กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง จากผู้มีสิทธิใช้เสียง กว่า 52.2 ล้านคน  มีสถิติที่น่าสนใจ ในซีกส่วนของ “สส.หญิง” ดังนี้

ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ  จาก 67 พรรค จำนวน 1,871 คน เป็น ชาย 1,499 คน (80%) เป็นหญิง 372 คน (20%)

ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต 4,775 คน เป็น ชาย 3,899 คน (82%)เป็น หญิง 876 คน (18%)

ผลการเลือกตั้ง สส.หญิง แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 13 คน
ผลการเลือกตั้ง สส.หญิง แบบแบ่งเขต จำนวน 82 คน จาก 39 จังหวัด

รวม จำนวน สส.หญิง ทั้ง 2 สภา (สภาผู้แทนราษฎร์ และ วุฒิสภา) 95 คน หรือ ร้อยละ 19 ซึ่งมาจาก 7 พรรคการเมือง ได้แก่ ก้าวไกล 36 คน,เพื่อไทย 28 คน, ภูมิใจไทย 10 คน, พลังประชารัฐ 7 คน,รวมไทยสร้างชาติ  6 คน, ประชาธิปัตย์ 4 คน ,ไทยสร้างไทย 3คน และ ไทรวมพลัง 1 คน

เป็น สส.หญิง ในพรรคร่วม 8 พรรค จำนวน 68 คน และ พรรคอื่นๆ ที่เหลือ 27 คน

จังหวัด ที่มี สส.หญิง มากที่สุด คือ กทม. มีจำนวน 10 คน รองลงมา คือ อุบลราชธานี มี 7 คน

สายตาของประชาชน มองงาน โดยภาพรวม อาจคาดเดาไปว่า สส.หญิง อาจต้องทำหน้าที่ ในด้านสตรี เด็ก จึงพบว่า คณะกรรมาธิการ ของทั้ง 2 สภา มีชื่อ ต่างกันอยู่บ้าง

สภาผู้แทนราษฎร์ ใช้ชื่อ ว่า ณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ส่วนวุฒิสภา ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ไม่เพียงผู้หญิง ที่ทำงานเพื่อผู้หญิง ผู้ชายก็ช่วยอีกหลายแรง หากจะรวมพลังผนึกกำลังกัน ทั้ง 2 สภา

ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มี สส.หญิง จำนวน 2 คน ทั้งคู่ สวมเสื้อจากพรรคเพื่อไทย คือ สส.วิภาณ  ภูคำวงศ์ เขต 8 และ สส.สรัสนันท์ อรรณนพพร เขต  9 ลองมาอ่านใจทั้งสองคน ว่า จะก้าวไปทำหน้าที่ ในคณะกรรมาธิการชุดใด ของสภาผู้แทนราษฎร์

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง