“ไฟไหม้บ้าน” ที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

F218D928-05EC-4EAF-A97A-1BAAC91FB72F

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 16.20  . ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับความเสียหายจำนวน  2 หลัง  และหลังคายุ้งข้าว จำนวน 1 หลัง ดังนี้

1. ไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่ 235 ของนางบุญมี สินตา ผู้อาศัย จำนวน 5 คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

2. ไฟไหม้เสียหายบางส่วน บ้านเลขที่ 44 ของนายบุญทอน วงษ์ชัยเพ็ง ผู้อาศัย จำนวน4 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

3. หลังคายุ้งข้าว เสียหายบางส่วน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เทศบาลตำบลตำบลโพธิ์ไชย ,เทศบาลตำบลนาแพง ,เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลภูผาแดง,  อบต.ซับสมบูรณ์ และ อบต.ศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ . ชัยภูมิ ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าดับเพลิงจนสงบเรียบร้อยแล้ว  ส่วนสาเหตุการเกิดภัยอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ความเสียหายอยู่ระหว่างประมาณการ

ในการนี้ นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อม นางสาวเสาวนีย์ กองแก้ว ปลัดอำเภอ นายจารุเมือง ทองเฟื่องปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หน.ส่วนราชการ   นายก ทต.โพธิ์ไชยและคณะผู้บริหาร  กำนันตำบลโพธิ์ไชย ผู้นำชุมชุน ได้เข้าช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมครอบครัว  ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพและเงินจากโครงการถนนสายบุญ  จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและครอบครัวตามอำนาจหน้าที่โดยเร่งด่วน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง