ภาคธุรกิจขอนแก่น หารือ “พิธา” ผลักดันรถไฟฟ้ารางเบา-สนามบินนานาชาติ-พัฒนากิจกรรมบขส.เก่า-สร้างเขตเศรฐกิจพิเศษ สร้างงาน สร้างอาชีพ

10076B6B-B91F-4BD9-B7C6-0653B728913B

เมื่อวันที่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566  เวลา 15.30 . คณะผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและภาคีด้านเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น เข้าหารือและขอขอบคุณที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ได้แวะมาเยี่ยมขอนแก่นและขอแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้ง ที่ได้เป็นพรรคมีเสียงมากเป็นอันดับ 1  และมีสส.รุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วย 3 คน และขอชื่นชมการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ตั้งแต่ การหาเสียง แนะนำตัว เสนอนโยบาย ด้านต่างๆ จนถึง การทำ mou จัดตั้งรัฐบาล การเน้นบทบาทหน้าที่นิติบัญญัติ

โดยสิ่งที่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น อยากจะนำเสนอ คือ

การพัฒนา เศรษฐกิจ ของภูมิภาคระยะสั้น

เร่งตั้งรัฐบาลให้เร็ว และเริ่มทำงาน ลดความขัดแย้งทางการเมือง

เร่งทำ พรบ.งบประมาณให้มาใช้งานได้ไม่ขาดช่วง

เน้นออกมาตรการ สร้างความสามารถการแข่งขันระยะยาว ด้านต่างๆ เช่น ทักษะแรงงานฝีมือ สตาร์ทอัพ นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่ง ขอนแก่นมีความพร้อมหลายประการ ไม่ว่าสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง สถาบันการศึกษา ศูนย์กลางการบริหารราชการและเอกชน

หากจะเน้นให้เป็น เขต เศรษฐกิจพิเศษ ที่จูงใจการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ๆnew s curve ของอีสาน ที่เน้นด้าน bcg เกษตร/ แปรรูป /อาหาร / สุขภาพการแพทย์  จะเป็นประโยชน์มาก สร้างงาน และมูลค่าเศรษฐกิจได้มาก จึงต้องการ การส่งเสริมการลงทุน และการจัดการ แบบ EEC มาปรับใช้ให้คล่องตัว และ มาตรการ แซนด์บ็อกซ์สำหรับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัย ลดขั้นตอนการขออนุญาตและนำเข้าสู่ตลาด

การพัฒนาเมือง  ขอนแก่น มีที่ดิน และอาคารพร้อมใช้ในเมืองจำนวนมาก ที่ขาดกิจกรรมใหม่มากระตุ้น เช่น ย่านประชาสโมสร บขส.เก่า  ที่ดินราชการด้านเกษตร บ้านพัก ที่ราชพัศดุ ที่สมควรจะ นำมาทบทวน บทบาท และประเมินความคุ้มค่าแล้วปรับมาเป็นเมืองยุคใหม่ที่น่าอยู่ มีที่พักสวัสดิการให้กับ ครอบครัวยุคใหม่ที่ก้าวสู่สังคมสูงวัยและ ระบบการขนส่งมวลชนที่ เอกชนขอนแก่นพยายามทำเป็นต้นแบบ แต่บริการสาธารณะน่าจะเป็นภาระของรัฐด้านสังคมสิ่งแวดล้อม มาช่วยด้วย  ระบบใหญ่ๆแบบรถราง หรือ เล็กๆแบบรถเมล์รถสองแถว ก็น่าจะมีในเมืองภูมิภาคบ้าง ซึ่งการขนส่ง น่าจะทำพร้อมกับการออกแบบพัฒนาเมือง ย่านที่อยู่อาศัยรายได้น้อย เชื่อมกับ ย่านเศรษฐกิจแหล่งงานให้ได้โครงการ รถรางต้นแบบของ มหาวิทยาลัยราชมงคล และพื้นที่บึงแก่นนคร ก็เป็นโครงการ สร้างงาน และ เศรษฐกิจท้องถิ่นได้  ไม่อยากให้เป็นภาพว่า ของรัฐบาลเก่า รัฐบาลใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ถ้าติดขัด กฏหมายบาวประเด็น ก็ให้มี อำนาจยกเว้นให้เดินหน้าสิ่งใหม่ๆได้ที่นี่

หากมีการกระจายงานให้ท้องถิ่น ก็จะใกล้ชิดปัญหา การบริการประชาชนมากขึ้นด้วยจึงอยากให้สนับสนุนคนและงบประมาณในองค์กรท้องถิ่น มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ตามทรัพยากร และ ทุนเดิมของพื้นที่ เช่นเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมอีสานเยอะ

การพัฒนา เศรษฐกิจ จาก อาหารอีสาน gastronomy สมุนไพร พืช สัตว์ แมลง โคขุนและ สุราชุมชนที่มีอัตลักษณ์

ด้านการกีฬา จะมีการร่วมกันพัฒนา ยุทธศาสตร์มวยไทยในด้าน การสอน การออกกำลังกาย การสร้างครูมวย และ แหล่งท่องเที่ยว กับ นวัตกรรม ร่วมกับ .ขอนแก่น

ด้านการแสดงหมอลำก็เป็นสิ่งที่ยกระดับการแสดงพื้นบ้านให้ทันสมัยได้ แต่ขาดการส่งเสริมจริงจัง  ถ้ามี สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์อีสาน  ทำ โรงแสดงใหญ่ๆ จะได้สร้างบุคคลากร และ รับการท่องเที่ยวได้ด้วย

ด้านโลจิสติคส์  สนามบินที่ลงทุนสร้างจนสวยงามนี้ เป็นสถานะ international airport แล้ว แต่ขาดเที่ยวบินพาณิชย์ ในฐานะที่มียุทธศาสตร์เป็น ศูนย์กลางอนุภูมิภาค gms mklx ขอให้ ผลักดัน เที่ยวบิน แวะ จากต่างประเทศ มาแวะลงได้

ระบบขนส่งทางรถไฟ ขณะนี้ มีลานขนถ่าย cy container yard ที่ท่าพระ ขอให้ยกระดับเป็น icd  inland container depot เพื่อทำการส่งออกได้จากจุดนี้ จะช่วยให้ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ส่งออกฝ่ายขึ้นและ ให้รถไฟจีน ข้ามแม่น้ำโขง มารับส่งสินค้า ที่ฝั่งไทยได้ เพื่อลดเวลาขนถ่ายสินค้า

สิ่งที่ ภาคธุรกิจกังวล คือ  ค่าแรงที่จะขึ้น ต้องพัฒนา ควาสามารถแรงงานให้ทัน ให้มีผลิตภาพเพิ่ม ใช้เทคโนโลยีได้ดี และ มีวินัยรับผิดชอบงาน  ซึ่งต้องปรับตัวกันมาก ในระยะสั้นต้องฝึกอบรมสร้างบุคคลากร

ในระยะยาว คงส่งออก อุตสาหกรรมแรงงานมากไปประเทศอื่นแต่ให้ไทยเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ และยังคงธุรกิจโดยขยายไปต่างประเทศได้  (เช่น แหอวน ตัดเย็บเสื้อกีฬา รองเท้า ในขอนแก่น )

ในมิติสังคม และความเหลื่อมล้ำ ความสามัคคี ก็ ต้องวางรากฐานแก้ไข ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ก็พร้อมจะทำงานร่วมกับท่าน ในบทบาท สถานะต่างๆต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง