ทน.ขอนแก่นตรวจถังดับเพลิง ที่ติดตั้งในชุมชน-โรงเรียน กว่า 1,000 จุด

ถังดับเพลิง

เทศบาลขอนแก่นสั่งตรวจถังดับเพลิงที่ติดตั้งในชุมชนโรงเรียน กว่า 1,000 จุด พร้อมติวเข้มผู้นำชุมชนใช้ถับดับเพลิงระงับอย่างถูกวิธีธีระศักดิ์ย้ำชัดชะลอการซ้อมดับเพลิงในะระยะนี้ออกไปก่อนป้องกันการซ้ำรอยโรงเรียนดังที่กรุงเทพฯ

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 28 มิ..2566 ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมร่วมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมวิธีปฎิบัติในการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องหลังเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

โดยในการซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและผู้แทนชุมชนทุกชุมชนครั้งนี้นอกจากจะแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธีแล้ว ยังคงมีการแนะนำเรื่องประเภทของถังดับเพลิง การเก็บรักษา การบำรุงรักษา รวมไประยะเวลาของการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาถังดับเพลิงทุกถังที่ติดตั้ง อยู่ในชุมชนด้วย

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิดที่กรุงเทพฯ เทศบาล ได้มีการชะลอการซ้อมดับเพลิงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอัคคีภัยในระยะนี้ ซึ่งเดิมต้องซ้อมให้กับสถานศึกษา,ชุมชน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทุกเดือน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายต้องกลับมาทบทวนและถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่

เราได้ชะลอการซ้อมดับเพลิงในระยะนี้ออกไปก่อน และทำการตรวจสอบถังดับเพลิงที่เทศบาลฯ ได้แจกจ่ายให้กับสถานศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ที่มีอยู่กว่า1,000 ถังว่าพร้อมต่อการใช้งานหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วถังดับเพลิง 1 ถัง จะมีอายุการใช้งาน 5 ปีและจะมีรอบการบำรุงรักษาทุกปี ตามรอบเดือนและห้วงเวลากำหนด ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงทุกพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ากระทบกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะชุมชนที่มีการพูดคุยกันทันทีว่าหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้จะทำอย่างไร หรืออะไรที่ต้องทำก่อน หลัง ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเทศบาลฯมได้แจกจ่ายถังดับเพลิงให้กับชุมชน ซึ่งเป็นแบบเคมีแห้ง มีมาตรวัดชัดเจนตามมาตรฐานที่กำหนดขณะที่ถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซค์ ที่เกิดเหตุนั้นเทศบาลฯไม่ได้แจกจ่ายให้กับชุมชา แต่ถึงอย่างไรการสร้างความร้ ความเข้าใจ และปฎิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยความรอบคอบรัดกุม เป็นแนวทางที่เทศบาลฯได้กำชับและเน้นย้ำให้กับผู้ปฎิบัติการได้ยึดถือปฎิบัติอย่างเข้มงวดที่สุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง