คนขอนแก่นประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์ CI บำบัดรักษาทุกตำบล

IMG_7722

คนขอนแก่นพร้อมใจเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมประกาศเจตนารมณ์ทั้งจังหวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมตั้งศูนย์ CI บำบัดรักษาทุกตำบล

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 26 มิ.. 2566 ที่ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายไกรสรกองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น   เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของชาวขอนแก่นพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอของ .ขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 26 มิ..ของทุกปี เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทย เป็น 1 ในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี

ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนเดินบูรณาการของการมีส่วนร่วมของประชาชน มองว่าเรื่องยาเสพติดส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้ปัญหาต่างๆลดลง สิ่งที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาคือเรื่องของผู้ป่วยโรคจิตจากการเสพยาถ้าปล่อยวันเวลาผ่านไปนานจะมากขึ้นซึ่งตอนนี้ทำควบคู่ไปพร้อมกันทั้งหมด

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า มาตรการปราบปรามตำรวจมีผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะมาตรการปิดล้อมตรวจค้นร่วมกับฝ่ายปกครองจากการปิดล้อมตรวจค้น ซึ่งที่ผ่านมาตรวจจับยาเสพติดประเภทยาบ้า ประมาณ 1,600,000 เม็ด ยังไม่รวมยาเสพติดชนิดอื่นๆ ทั้งยังคงมีการลดความรุนแรงจากอาชญากรรม การจับกุมอาวุธปืนที่ส่วนใหญ่ผู้ค้ายาจะครอบครอง เรื่องการบำบัดรักษา เมื่อรักษาเสร็จจะส่งต่อโดยจะมีชุมชนยั่งยืน

ขอนแก่นเรามีการจัดตั้ง CI ในชุมชนโดยมีคนในชุมชนช่วยกันดูแลลูกหลานและคนในชุมชน ให้การยอมรับทำความเข้าใจ พูดคุย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมอาชีพ มีอาชีพมีรายได้อย่างน้อยจะได้คืนคนดีกลับสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง