ครั้งแรกในภูมิภาค จัดที่ขอนแก่น การประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 5-8 ก.ค.นี้

ครั้งแรกในภูมิภาค จัดที่ขอนแก่น การประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 5-8 ก.ค.นี้

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เสียงดนตรีจากวงโยธวาทิตเทศบาลโรงเรียนวัดกลาง อวดฝีมือดังกระหึ่มไปทั่วห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ กับการแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023 Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

คุณสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 เป็นดำริเริ่มต้นของคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ได้เชิญทีมต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคส่งวงดนตรีและวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดจำนวน 123 ทีม ซึ่งในจำนวนนี้มีวงโยธวาทิตที่ได้รับรางวัลระดับโลกเข้าร่วมประกวดด้วย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,600 คน มีผู้ปฏิบัติงานกว่า 100 คน และจะมีการถ่ายทอดสดการประกวดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ในโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023 เป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับชาวขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2566

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ผู้สนับสนุนทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านในการจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไป”

การจัดประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้ผนึกกำลังกับคุณอติชาติ เจริญพาโชค อุปนายกสมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ระบุว่า วันนี้มีความพร้อมเต็มที่จะจัดการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดให้เยาวชนดนตรีไทย หลังจากมีการประกวดเยาวชนดนตรีโลกเมื่อปีก่อน โดยจะมีแชมป์โลกจากหลายทีมทั่วประเทศมาเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

คุณอติชาติ เจริญพาโชค อุปนายกสมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล

“ปีนี้ หากไม่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราไม่สามารถต่อยอดพื้นที่และโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถเช่นนี้ ขอบคุณท่านผู้บริหาร และผู้สนับสนุนทุกท่านด้วย ยืนยันว่า วันที่ 5-8 กรกฎาคมนี้ การประกวดนี้จะสร้างความแตกต่าง สร้างความตื่นเต้น เราต้องการดนตรีสร้างชาติ Power of dream Power of music ครับ”

นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรสำคัญ คือ เทศบาลนครขอนแก่น โดยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในนามเมืองเจ้าภาพ เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเปิดประตูเมืองต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งดอกคูณเสียงแคนด้วยความยินดี

“การจัดประกวดในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติให้ได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดของแก่นอีกด้วย เทศบาลนครขอนแก่นจึงพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน และขอให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี”

คุณกฤษณ์ เตชะสัมมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สอดคล้องกับคุณกฤษณ์ เตชะสัมมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ กล่าวว่า บริษัทเชื่อว่าพลังของเยาวชน และพลังของดนตรี จะสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีคุณภาพเป็นสังคมที่มีความสุข เป็นสังคมที่น่าอยู่ บริษัทจึงให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และได้ส่งศิลปินจากค่ายมาร่วมให้ความสุขแก่น้อง ๆ และผูเ้ขาชมการประกวดครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023 Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดประกวดในรูปแบบหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

1) นั่งบรรเลง วงใหญ่

2) นั่งบรรเลง วงเล็ก

3) การแสดงเดี่ยว

4) กลุ่มกลองเดินแถว ยืนบรรเลง

5) การเดินสวนสนาม วงใหญ่

6) การแปรขบวน วงใหญ่

________ซึ่งจะใช้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก, โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่จัดการประกวด และใช้อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่สำหรับการฝึกซ้อม มีการถ่ายทอดสดตลอดการประกวดผ่านทางโทรทัศน์และช่องทางสื่อออนไลน์ในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคมนี้

ข่าว   :   ผานิต  ฆาตนาค

ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภู

             

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง