สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดจุดแลกบัตรให้ชาวบ้านหาเห็ดป่า

ชาวบ้านวันละกว่าร้อยคน แห่เข้ามาหาเห็ดในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จัดจุดแลกบัตรเปิดให้เข้าไปหาเห็ดได้เฉพาะช่วงเวลา 03.00 น.-18.00 น. ซึ่งบรรยากาศมีทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัดหมุนเวียนกันแห่เข้ามาหาเห็ดไปขาย


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.2566 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาป่าเต็งรัง สูงจากพื้นที่ระดับน้ำทะเล ประมาณ 420 เมตร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีเห็ดป่าออกเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่หน้าฝน ฤดูกาลแห่งการเก็บหาเห็ดป่า แหล่งอาหารแสนอร่อย และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้มีชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดป่าในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง หรือต่างพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยบรรยากาศในแต่ละวันนั้นมีชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดไม่ต่ำกว่าวันละ 100 คน

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เริ่มเข้าสู่ฤดูหาเห็ดป่า ซึ่งการเข้าเก็บเห็ดป่าถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ จึงอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าหาเห็ดป่าได้ ทำให้มีชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดเป็นจำนวนมากประมาณวันละเกือบ 100 คน จึงได้มีการจัดทำมาตรการสำหรับผู้เข้าหาเห็ดป่าดังนี้ 1. เมื่อจะเข้ามาหาของป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ให้เข้าทางประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น เท่านั้น 2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ติดต่อแลกบัตรที่ป้อมยาม หน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น ก่อนเข้าหาของป่าทุกครั้ง 3. เวลาที่ให้เข้าหาของป่า เวลาตั้งแต่ 03.00 – 18.00 น. เท่านั้น 4. ห้ามผู้ที่เข้าหาของป่า เข้าไปในบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์โดยเด็ดขาด 5. เมื่อกลับออกมาให้แลกบัตรคืน และชั่งน้ำหนักของป่าที่หาได้เพื่อเก็บเป็นสถิติต่อไป 6. ห้ามตัดหรือทำลายแนวรั้ว 7. ไม่ลักทรัพย์ หรือ ขโมยทรัพย์สินของสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งนี้มาตรการที่กำหนดขึ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่เข้าหาเห็ดป่า และความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง