รพ.ขอนแก่นเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยรักษาดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดศูนย์แพทย์แผนไทย รักษาควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งยาแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย.66 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธีเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยบูรณาการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มิติสุขภาพรูปแบบใหม่ เพื่อการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างแท้จริง โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้มารับบริการด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น และตัวชี้วัดกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดให้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนาน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทยระดับเพชร ประจำปี 2565 จึงเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์ทางด้านแพทย์แผนไทย รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานของทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยบูรณาการขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางศาสตร์แพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรไทยที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพที่ดี ป้องกันความเจ็บป่วยที่จะตามมา

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ได้แก่ นอนไม่หลับ โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคระบบทางเดินอาหาร โรคปวดเรื้อรัง ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นมิติสุขภาพรูปแบบใหม่ เพื่อการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างแท้จริง ได้เข้าใจการรักษาด้วยวิถีธรรมชาติและส่งเสริมภูมิปัญญาการดูแลตนเองด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาร่างกายในภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ป้องกันการเกิดผลข้างเคียงของการใช้สมุนไพรที่ผิดวิธี หรือวิธีการรักษาที่ไม่เหมาะสม อันจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการจะเกิดประโยชน์แก่ทุกคน ตลอดจนสามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับศูนย์แพทย์แผนไทยบูรณาการ เปิดให้บริการตรวจธาตุเจ้าเรือน การจ่ายยาไทย การนวดบำบัด หัตถบำบัด ได้แก่ แกะต้อ เผาท้อง พอกตา พอกเข่า และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุขภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกเดือน เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเอง แก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร เช่น การทำลูกประคบสมุนไพร การทำสบู่ ยาดมสมุนไพร เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยบูรณาการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคาร 5 และ 6 โทร. 043-009900 ต่อ 1463/3787

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง