ทม.ศิลา ประกาศดีเดย์ 1 มิ.ย.ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ทั้งระบบ

RE875D~1

ทม.ศิลา ประกาศดีเดย์ 1 มิ.ย.ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ทั้งระบบ “ไพรัตน์” ย้ำชัดให้บริการแบบไม่มีพักเที่ยง สะดวก ใกล้บ้าน บริการแบบครบวงจร เว้นงานบัตรประชาชน-หย่าและจดทะเบียนสมรส

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.2566 ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วย นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เมือง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและนายทะเบียนตามกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยในภาพรวมขอการเปิดให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองศิลา ได้เสนอต่อกรมการปกครอง ในการขอจัดตั้งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถเริ่มดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่มีอยู่เกือบ 60,000 คน ท่ามกลางความยินดีของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากสะดวก ใกล้บ้าน และให้บริการได้อย่างครบวงจรตามที่กรมการปกครองอนุญาตให้เริ่มดำเนินการในระยะแรก

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่า ในแต่ละวันคน ต.ศิลา เดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักทะเบียนอำเภอไม่น้อยกว่าวันละ 150 คน ซึ่งหลายคนติดขัดในเรื่องของการเดินทาง หรือการใช้พาหนะเดินทางเข้ามาติดต่อราชการในตัวเมือง หรือบางคนมาแล้วก็ไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว ประกอบกับการที่เทศบาลฯได้เสนอขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ที่เน้นหนักในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม เข้าถึงง่าย และลดขั้นตอนต่างๆให้ได้ภายในจุดเดียว จนวันนี้ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง ในการอนุมัติย้ายงานทะเบียนท้องถิ่นของ ต.ศิลา จากเดิม อยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น มาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทม.ศิลา โดยจะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

“ในระยะแรกนั้นสำนักทะเบียนท้องถิ่น จะให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร์ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน การจดทะเบียนสมรสและการจดหย่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่จะมาประจำการนั้นเทศบาลฯได้ส่งไปปฎิบัติงานร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกลับมาประจำการที่ เทศบาลฯ ซึ่งการทดสอบระบบวันนี้ ทั้งงานทะเบียนบ้าน การแจ้งย้ายเข้า-ออก,งานมรณบัตร,งานสูติบัตร การแจ้งการตาย,การแจ้งย้ายปลายทาง,การแจ้งคัดสำเนาเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการยื่นขอบ้านเลขที่ใหม่ การออกทะเบียนบ้านเล่มใหม่ การจัดทำทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติ หรือสมุดเล่มเหลือง รวมไปถึงการจดเลขที่บ้านหรืองานทะเบียนของ กลุ่มบริษัทฯ หรือสมุดเล่มเขียว เทศบาลฯพร้อมให้บริการตามระเบียบและข้อบังคับ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ในภาพรวมแล้ว”

นายไพรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของ ต.ศิลา ที่ผสมผสานระห่างชุมชนเมือง,พื้นที่ทางการเกษตร,เขตชานเมือง และย่านชุมชนสถานที่ราชการ ทำให้ปัจจุบันมีประชากรที่มีทะเบียนบ้านในเขต ต.ศิลา เกือบ 60,000 คนครอบคลุมพื้นที่ 28 หมู่บ้าน ดังนั้นการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่นที่เทศบาลฯ นอกจากจะสะดวก ใกล้บ้าน รวดเร็ว จองคิวล่วงหน้าได้แล้ว คณะผู้บริหารได้มีคำสั่งในเรื่องของการให้บริการประชาชนแบบไม่พักเที่ยง เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว รัดกุมและรอบคอบ โดยมีปลัดเทศบาลฯเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้เทศบาลฯจะยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมการปกครองในการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ,งานจดทะเบียนสมรส และงานจดทะเบียนหย่า แต่เทศบาลฯก็ได้จัดเตรียมห้องถ่ายบัตร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนไว้แล้วอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ทันทีด้วยงบประมาณของเทศบาลฯตามการพิจารณาอนุมัติของกรมการปกครองเป็นลำดับต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง