ดีป้า ลุยต่อขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้าขยายผลโครงการTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่

IMG_6629

ดีป้า ลุยต่อขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เดินหน้าขยายผลโครงการTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่

19 พฤษภาคม 2566, ขอนแก่นดีป้า จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จังหวัดขอนแก่น เร่งเครื่องสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัล ติดอาวุธพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางการค้า ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับการซื้อขายสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้จัดทำโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยและเอสเอ็มอีไทย ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ในระยะยาว ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลในจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสด หาบเร่ แผงลอยเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มช่องทางการค้าขาย สร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจ ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้การใช้งานเทคโนโลยี ซึ่ง ดีป้า คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ยกระดับธุรกิจ พัฒนาทักษะความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของตนเองแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล และเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นำร่อง 1 ใน 7 ของประเทศไทยโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่น ได้ระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดทำแผนสมาร์ทซิตี้ ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติกำลังคน เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น

ความร่วมมือในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจสู่โอกาสทางการค้า การขายและการให้บริการตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปในยุคนิวนอร์มอล และขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เล็งเห็นความสำคัญและเลือกขอนแก่นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
และส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของขอนแก่นเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป สถิติจังหวัดขอนแก่น กล่าว

สำหรับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่(ขยายผล) ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน (18-19 พฤษภาคม2566) วันแรก เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ในหัวข้อติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายภารณ ธีรภานุ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ
นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมภายในงาน ส่วนวันที่สองเป็นพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมเสวนาและจับคู่ธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย กับดิจิทัลโพรไวเดอร์ ดิจิทัลสตาร์ทอัป และผู้ประกอบการแอปพลิเคชันในพื้นที่ ตลาดต้นตาล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดต่าง ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมสิงหาคม2566 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.transformmarket.com และ LINE OA: @transformmarket

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง