เศรษฐกิจ X การเมือง

เศรษฐกิจ X การเมือง
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

เศรษฐกิจ กับ การเมือง และสังคม แยกกันไม่ออก….

การเมือง ยังไม่เคลื่อน คงต้องรอการจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ แต่ข่าวที่พวกเราเสพกันอยู่ อาจทำให้เกิดสังคมที่พวกเรา มีความสุข น้อยลง ใช่ไหม…

ลองตรองดู….ประชาชน ทะเลาะกัน เพราะ นักการเมือง แต่นักการเมือง ทะเลาะกัน เพราะผลประโยชน์….ไหม……

มีเรื่องต่อรอง การแบ่งเค้ก กระทรวง “เกรดเอ” ที่พรรคไหน จะส่งโควตา คนของตัวเองไปนั่ง เป็นเจ้ากระทรวง

ตามไปดูกันหน่อยไหมว่า… กระทรวงเกรดเอ ที่ว่า เป็น กระทรวงใด และมีงบประมาณ โอโฮ้ กันเลยละ….

งบประมาณ ปี 2567 ที่จะเริ่ม ใช้กัน คือ วันที่ 01 ตุลาคม 2566 นี้ ได้รับการอนุมัติ จาก สภาฯ ไปแล้ว จำนวน 3.35 ล้านล้านบาท แบ่งออกไปเป็นรายจ่าย ของแต่ 20 กระทรวง และหน่วยงาน ต่างๆ

ในงบประมาณ จำนวนนี้ พบว่า เป็น เงินจ่ายประจำ หลักๆ คือ ค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ ของข้าราชการ ไปแล้ว กว่า 74% หรือราว 3 ใน 4 ของเงินก้อนนี้ เมื่อถูกส่งไปยังทุกหน่วยงาน ก็จะเหลืองบประมาณ ที่เป็น งบลงทุน ราว 21% จัดสรรเงินเพื่อใช้หนี้เงินกู้ ราว 4%

กลับมาดู กระทรวง ที่ จัดอันดับว่า เป็น “เกรดเอ” ที่พรรคการเมือง เขาต่อรองกัน ว่า มีกระทรวงใดบ้าง ดูจากงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรมาก 5 อันดับแรก  ได้แก่

1 กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 351,985 ล้านบาท

2 กระทรวงศึกษาธิการ  งบประมาณ 330,512 ล้านบาท

3 กระทรวงการคลัง  งบประมาณ 313,822 ล้านบาท

4 กระทรวงกลาโหม  งบประมาณ 198,562 ล้านบาท

5 กระทรวงคมนาคม งบประมาณ 183,950 ล้านบาท

ยังมี อีก 2 กระทรวง ที่ ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อต่อรอง เพราะเกี่ยวกับ พี่น้องประชาชน และมีความสำคัญ แบบร้อนๆ คือ กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงดิจิทัลฯ

มีหลายวลี ที่สะท้อน ทำให้เรา หยุดฟัง…หยุดคิด… อาทิ สมการการเมือง การเมืองเรื่องของการต่อรอง การเมืองไม่ดี ธุรกิจเดือดร้อน สูญญากาศทางการเมือง ทำให้บ้านเมืองหยุดนิ่ง

เมื่อ การเลือกตั้งจบลง… การบริหารประเทศ ต้องเดินทางไปต่อ…..

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท รายกระทรวง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท รายกระทรวง
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง