ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติย้ำชัดบ้านตัวเองต้องสะอาดก่อน

IMG_6603

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดประชุมเชิงรุก ขับเคลื่อนบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ บังคับใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับราษฏร ย้ำชัดบ้านตัวเองต้องสะอาดก่อน หลังพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการค้าไม้พะยูงเตรียมออกหมายจับหลายรายเร็วๆนี้

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 20 ..2566 ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ..2562 รุ่นที่ 2 เพื่อบังคับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ พร้อมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนดรียนรู้รับทราบปัญหา อุปสรรค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ ..2562 ซึ่งทั้ง 5 มาตรานี้ประกอบด้วย มาตรา22 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลกระทำการในอุทยานแห่งชาติมาตรา 23 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำการในอุทยานแห่งชาติ มาตรา 33 การนำส่ง การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ มาตรา 64 การแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาตินับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา 65 การใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมหลายภาคส่วนทั้งผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 789 และ 10 ผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหัวหน้าวนอุทยานหัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานตามภารกิจรวมทั้งสิ้น 161 คน โดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสี่กลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติทั้ง 5 มาตราดังกล่าว

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมภาคอีสานเหนือและใต้ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงรุกหลังพบปัญหาประชาชนได้สิทธิ์ทำกิน แต่ยังไม่เข้าใจในบริบทว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดที่ทำกินตามมาตร 64 พรบ.อุทยานแห่งชาติ2562 ที่แก้ไขใหม่ โดยเฉพาะมาตรา 64 และ 65 ซึ่งมาตรา 64 ให้สิทธิ์ทำกินในที่ดินทำกินของราษฏร์ตามสิทธิ์ทำกิน ซึ่งไม่มีการทำการซื้อขายเปลี่ยนมือ ทำกินต่อเนื่อง ซึ่งราษฏรทุกรายได้รับสิทธิ์นี้ แต่จะมีราษฏรบางรายที่เจอปัญหาไม่ได้สำรวจไว้ หรือ ไม่ได้แจ้งเอาไว้ อาจจะมีการตกหล่น แล้วเรียกร้องใหม่ ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจเอาไว้ทั้งหมดแล้ว เพียงแค่ยังไม่มีชื่อลงไปในตำแหน่งที่เว้นไว้ เนื่องจากบางพื้นที่อาจจะมีเอกสารสิทธิ์หรือเป็นโฉนดที่ดินนส.3 ซึ่งอยู่ในแผนผ่านที่เราเว้นไว้ไม่มีเจ้าของ  หากใครมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นั้น ก็เอามายื่นเพื่อลงในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกส่วนที่เราแก้ไขมาตราให้ราษฏรได้สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าได้ ซึ่งมาตรา 65 นี้ จะให้ราษฏรสามารถเก็บหาของป่าได้ บางส่วนที่เกิดใหม่ทดแทนได้ก็จะสามารถเก็บหาได้ ซึ่งผ่ายการประชาชนกันแล้วว่าจะสามารถเก็บอะไรได้ เช่นเห็ด หน่อไม้ พืชผลต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนได้โดยในวันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อประชุมเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆของภาคอีสานทั้ง 4 สำนัก และจำดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถแสดงออกไปถึงผู้บริหารได้ เพื่อเกิดการปรับจากด้านล่างขึ้นมาสู่ผู้บริหาร เพราะฉนั้นในวันนี้ผู้บริหารทุกคนต้องรับฟังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

การประชุมเชิงรุกในแต่ละครั้งแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไปแต่ละบริบทของแต่ละภาคก็จะเกิดปัญหามากมายแตกต่างกันไป และในวันนี้ ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมประชุมว่าเราต้องเก็บกวาดบ้านของตัวเองให้สะอาดก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ของเราไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าไม้พะยูงหรือค้าไม้ที่มีมูลค่าต่างๆหากเราตัดต่อในส่วนนี้ได้ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเรามีความสำนึกซึ่งเราจะต้องสร้างความสำนึกความแข็งแรงสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและคิดได้กลับตัวกับใจได้ตนเองในฐานะผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ก็จะขอถ่ายทอดและส่งพลังให้ทุกคนที่คิดกระทำความผิดกลับตัวกับใจ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่ของเรามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ยางคนบางหน่วยงานอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้มีค่าโดยผิดกฎหมาย ซึ่งก็จะมีการออกหมายจับเร็วเร็วนี้อีกหลายราย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง