1 + 8 = แสนหก

1 + 8 = แสนหก
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

ต้นฉบับ นี้ ปิดลงก่อนรู้ผลเลือกตั้ง-อย่างเป็นทางการ จากการเลือกตั้ง ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ เมื่อวาน-อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จึงขอข้ามช้อท มองออกไปถึง งาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง ของพี่น้องประชาชน ที่มีต่อ “ตัวแทน” ของพวกเขา

การปกครองระบบประชาธิปไตย เป็น การเลือก “ตัวแทน” ด้วยเสียงข้างมาก เข้าไปบริหารบ้านเมือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ หรือ สส. เป็นตัวแทนระดับประเทศ พวกเขาจะเข้าไปนั่งในสภาฯ เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัด ตามจำนวนประชากรของจังหวัดนั้นๆ

เมื่อมีการแบ่งเขต ออกเป็น 400 เขตเลือกตั้ง ในพื้นที่ 76 จังหวัด ก็ต้องมีการ เกลี่ยเฉลี่ย ทั้งพื้นที่และประชากร ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

ส่วน สส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน ใช้อาณาเขตของประเทศ เป็นพื้นที่ ตามสัดส่วนของคะแนน ทั้งประเทศ

ผลลัพธ์ คือ จำนวนประชากร เขตละ ประมาณ 165,000 คน จะเลือกตัวแทนของพวกเขาได้ 1 คน

จากโจทย์ทางคณิตศาสตร์นี้  ผู้สมัคร แบบเขตก็ต้องลงพื้นที่ แนะนำตัวเอง ให้พี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆ ได้รู้จัก ที่เรารู้จักกันว่า เดินไป “เคาะประตูบ้าน ” ตามที่เราเห็น ในข่าว ว่าพวกเขา ไหว้ดะ ไหว้ทุกคน ลูกเล็กเด็กแดง ผู้ชราในบ้านเล็ก ซอยน้อย อย่างนี้ 4 ปี จะเห็นปรากฏ การณ์ นี้ ซักที ไงล่ะ

ขอข้ามช้อท ไปถึง ค่าตอบแทน ที่ สส. จะได้รับ เป็นรายเดือน ได้แก่

  • เงินเดือน สส. 71,230./
  • เงินเพิ่ม 42,330./

รวม            113,560./

และมีผู้ช่วยงาน 3 ตำแหน่ง-8 คน คือ

  • ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน  24,000./
  • ผู้ชำนาญการ 2 คน คนละ 15,000 * 2 เป็นเงิน 30,000./
  • ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน คนละ 15,000 *5 เป็นเงิน  75,000./

รวม รายจ่าย ที่ประเทศต้องจ่าย ให้ สส. คือ 242,560./ต่อคน/ต่อเดือน

คำนวน รายจ่าย คือ 2,910,720./ ต่อ สส. 1 คน/ต่อปี

คำนวณ รายจ่าย ทั้งสภาผู้แทนราษฎร  1,455,360,000./ บาท / ต่อปี

( ยังไม่รวมรายการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และ สวัสดิการอื่นๆ )

อย่าลืม …ต้นทุนในการได้มาซึ่ง สส.ต่อคน คำนวณจากงบประมาณ ของ กกต. หน่วยงานที่

ดูแลการ เลือกตั้ง มีต้นทุน ราว 12 ล้านบาท ต่อคน

การเลือกตั้ง จบลง แต่การทำงานของ สส. กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ความหวังใหม่ๆ สส.แบบแบ่ง

เขต 1 คน กับ ผู้ช่วยฯ 8 คน คงต้องมีหน้าที่ดูแล พี่น้อง ประชาชน ราว 1 แสน 6 หมื่นคน ประหนึ่งเป็นจุด ๆ ที่กระจายตัว อยู่ทั่วไทย และรวมจุด กลายเป็นประเทศชาติได้ในที่สุด รวมทั้งการทำงาน ร่วมกับ สส.แบบบัญชีรายชื่อ กลายเป็น ตัวแทน ทั้ง 500 คน ในการวัฒนาบ้านเมือง ท่ามกลาง สถานการณ์โลก ที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง  ตามที่รับรู้กันทั่วไทย ทั่วโลก…

1+8 = แสนหก  จึงไขปริศนา ในบรรทัดนี้แล……..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง