ขอนแก่นจัด “ Big Day “ ชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์นี้

IMG_6243

กกต.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้ง ในวันที่ 14 .. Big Day “ ไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 9 .. 66 ที่ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น .ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day “ ไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น ให้ปนระชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่14 พฤษภาคม  2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้ง และเครือช่ายพลเมือง เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ จำนวน 600 คน

นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ทางด้านนายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ Big Day เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานวัตกรรมช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป .. 2566

จากนั้นก็ได้สาธิตการหย่อนบัตรสองใบด้วย พร้อมร่วมร้องเพลงเพลงประชาธิปไตยอยู่ในมือของเราเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนขอนแก่นและคนไทยมีความตื่นตัว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนและร่วมเดินขบวนรณรงค์ โดยเริ่มเดินขบวนจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ไปตามถนนศรีจันทร์และถนนกลางเมือง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง