แรงงานต่างด้าวพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานหมดอายุต้องทำยังไง

แรงงานต่างด้าวพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานหมดอายุต้องทำยังไง

การต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าวและต่อในอนุญาตทำงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการจ้างแรงงานผิดกฎหมายซึ่งมีผลเสียต่อทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นแรงงานต่างด้าวคนไหนหรือนายจ้างที่เช็กข้อมูลแล้วรู้ว่าลูกจ้างของตนเองพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานกำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุแล้ว ให้ดำเนินการตามคำแนะนำที่จะบอกต่อไปนี้เลย

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานต่อในเมืองไทยจนถึงกุมภาพันธ์ 2568

 1. ได้รับการตรวจลงตราหรือได้รับการตรวจใบอนุญาตให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามข้อกำหนดของ ครม.
 2. ได้รับการตรวจลงตราหรือได้รับการตรวจใบอนุญาตให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามข้อกำหนดของ ครม.

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

 1. นายจ้างต้องทำการยื่นรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ต้องการต่อใบอนุญาตแรงงานผ่านระบบออนไลน์
 2. ยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน (บต.50)
 3. จัดเก็บอัตลักษณ์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว
 4. พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ 6 โรคเสี่ยง ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดยาเสพติด โรคเท้าช้าง ขณะที่ผู้หญิงต้องมีการตรวจการตั้งครรภ์เพิ่มเติมด้วย
 5. ทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐบาล หรือซื้อประกันสุขภาพ 6 เดือน ของโรงพยาบาลเอกชน
 6. ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในลำดับต่อไปโดยการเตรียมเอกสารทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งแรงงานให้ครบถ้วน รูปถ่ายแรงงานขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป รูปถ่ายแรงงานครึ่งตัว พื้นหลังขาวพิมพ์ลงกระดาษ A4 1 รูป

การต่ออายุพาสปอร์ตของแรงงานต่างด้าว

สัญชาติเมียนมาร์

 • หากเป็นแรงงานเถื่อนต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ ครม. กำหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ทางการของประเทศเมียนมาร์ออกหนังสือรับรองบุคคล หรือ Ci (เล่มสีเขียว)
 • กรณีที่มีหนังสือ Ci อยู่แล้วสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้เลย
 • การทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ (เล่มสีแดง) PJ, PV ต้องไปดำเนินการที่สถานทูตเมียนมาร์ (มี 2 แห่ง คือ ถนนสาทร กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่)

สัญชาติลาว

 • กรณีมีเล่มพาสปอร์ตแต่วีซ่าขาด หรือมีเล่มพาสปอร์ตแต่อายุเล่มไม่ถึงการต่ออายุและวีซ่าขาด ให้ดำเนินการได้ ณ พงพนาแมนชั่น (หลังสถานทูตลาว) หรือส่งไปรษณีย์ไปยัง 556 ซ.ฤทธิ์งาม ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองกลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • กรณีไม่มีพาสปอร์ตต้องไปดำเนินการขอบัตรเหลืองเพื่อเดินทางกลับประเทศลาวและทำเล่มพาสปอร์ตให้ถูกต้อง

สำหรับการต่ออายุพาสปอร์ตของแรงงานต่างด้าวชาวลาวต้องใช้เอกสารเพื่อยื่นขอทำเรื่องตามที่กำหนดเอาไว้ ดังนี้

 • เอกสารบัตรประชาชนแรงงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านแรงงาน
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว แต่งกายสุภาพ 3 ใบ
 • นายจ้างเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

สัญชาติกัมพูชา

 • กรณีไม่มีพาสปอร์ตต้องไปดำเนินการขอบัตรเหลืองเพื่อเดินทางกลับประเทศกัมพูชาและทำเล่มพาสปอร์ตให้ถูกต้อง
 • กรณีมีพาสปอร์ตอยู่แล้วสามารถยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการต่ออายุได้เลย

สำหรับการต่ออายุพาสปอร์ตของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาต้องใช้เอกสารเพื่อยื่นขอทำเรื่องตามที่กำหนดเอาไว้ ดังนี้

 • เอกสารบัตรประชาชนแรงงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านแรงงาน
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว แต่งกายสุภาพ 3 ใบ
 • นายจ้างเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

หลังจากทุกสัญชาติทำการต่ออายุพาสปอร์ตของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปให้ดำเนินการตามที่จะบอกกันเลย

 • ย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่าไปยังเล่มใหม่
 • ขยายสิทธิ์ของวีซ่าหากวีซ่าเดิมยังได้ไม่ครบสิทธิ์
 • ทำการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลหนังสือเดินทางในใบอนุญาตทำงาน

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มใหม่และใบอนุญาตทำงานที่ผ่านการแก้ไขฉบับสมบูรณ์สำหรับการทำงานในประเทศไทยได้แล้ว

จ้างบริษัทดำเนินการแทน สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก

จากขั้นตอนของการต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าวและต่อในอนุญาตทำงาน จะเห็นว่ามีความยุ่งยากในระดับหนึ่ง นายจ้างต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไข เหนือสิ่งอื่นใดยังต้องอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด จะดีกว่าหรือไม่หากมีตัวแทนหรือบริษัททำงานในส่วนนี้แทนให้และนายจ้างสามารถนำเวลาไปบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นายจ้างจำนวนมากเลือกใช้บริการกับบริษัทแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ทำขั้นตอนดังกล่าวแบบเบ็ดเสร็จ จ่ายเงินครั้งเดียวจบ เอกสาร การดำเนินการตามขั้นตอน และอื่น ๆ ครบถ้วน นายจ้างแค่รอเอกสารยืนยันเสร็จสิ้น เพียงเท่านี้แรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวก็ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลใจหรือเสี่ยงต่อกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นอีกความพิเศษที่นายจ้างไม่ต้องปวดหัวทำด้วยตนเอง

การต่ออายุพาสปอร์ตต่างด้าวและต่อในอนุญาตทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างทุกคนต้องใส่ใจ ขณะที่ลูกจ้างเองก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกขั้นตอนผ่านไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัดปัญหาความยุ่งยากใด ๆ สามารถทำงานได้ตามปกติเพื่อประโยชน์ขององค์กรทั้งหมด ไม่ว่าบริษัทจะมีแรงงานต่างด้าวกี่คนก็ตาม จ่ายเงินทีเดียวแล้วจบทุกความยุ่งยาก มืออาชีพพร้อมดูแลทุกขั้นตอนด้วยความรวดเร็ว เสมือนเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่เชื่อว่านายจ้างจำนวนมากต่างก็คงยินดีทำ ความสะดวกแบบนี้ไม่คิดมากจ้างเลยคุ้มค่าที่สุด

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง