ขอนแก่นพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม สจ.หลังนักการเมืองท้องถิ่นลาออก ไปลงสมัคร ส.ส.

F4B7FBBA-6037-4204-98CB-E0989994DF46

ขอนแก่นพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม สจ.หลังนักการเมืองท้องถิ่นลาออก ไปลงสมัคร .. ขณะที่ กกต.ระบุ คนอกหักจาก ..จะกลับมาลงสมัครไม่ได้ เพราะห้วงเวลาเลยไปแล้ว

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 20 เม..2566 นายพงษ์เจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น ตรวจสอบระบบและการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งซ่อม .อบจ.ขอนแก่น หลังมีการลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปลงสมัครรับการเลือกตั้ง ..ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซ่อม.อบจ.ขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย .หนองเรือ เขต 1 และ .ชุมแพ เขต2 โดยจะเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 24-28 เม.. 66 ที่หอประชุม อบจ.ขอนแก่น

นายพงษ์เจตน์ พรกุณา ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า อบจ.ขอนแก่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งซ่อม .อบจ.ขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 เขต เมื่อวันที่ 18 เม..ที่ผ่านมาและกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 24-28 เม..โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 28 .. ซึ่งขณะนี้การเตรียมการด้านต่างๆ นั้น อบจ.ขอนแก่น ได้เตรียมการทั้งการรับสมัคร การจัดการเลือกตั้ง การรณรงค์การเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องศึกษาคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมการสมัครครั้งนี้ให้เรียบร้อย เพราะหากถูกตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที

นายพงษ์เจตน์ พรกุณา ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น
นายพงษ์เจตน์ พรกุณา ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น

หลังปิดการรับสมัครในวันที่ 28 เม.. กกต.อบจ.ขอนแก่นจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรับรองการสมัครอย่างเป็นทางการภายใน 7 วัน ซึ่งหากผู้สมัครคนใดถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 7 วัน ขณะที่ผู้ที่สมัคร ..หากอกหักจากสนามใหญ่ไม่สามารถกลับมาลงสมัครได้เพราะช่วงของการรับสมัครเลือกตั้งนั้นผ่านพ้นไปแล้วแม้ช่วงเวลาเลือกตั้งจะใกล้เคียงกันก็ตาม ซึ่งการเลือกตั้งซ่อม.หนองเรือเขต 1 นั้นมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 77 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ37,000 คน ขณะที่ .หนองเรือ เขต 2 มีทั้งสิ้น 69 หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง33,000 คน ซึ่งมั่นใจว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ70″

ขณะที่นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก.กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่น อันมีเหตุมาจากการลาออกจากตำแหน่งและมาลงสมัครรับการเลือกตั้ง ..นั้น พบว่าทั้งจังหวัดมีการจัดการเลือกตั้งประกอบด้วยการเลือกตั้งซ่อม .อบจ.2 รายคือ .หนองเรือ เขต1และ .ชุมแพ เขต 2 ,ดารเลือกตั้งซ่อม สท.ทน.ขอนแก่น 1 เขต 1 คนและเลือกตั้งซ่อมนายก ทม.กระนวน 1 เขต 1 คน ซึ่งขณะนี้ กกต.ประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็น ปลัดฯของแต่ละพื้นที่ได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้ประสานความร่วมมือและการทำงานเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในภาพรวมเนื่องจากระยะเวลาการเลือกตั้ง ..และการเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่นไม่ห่างกันมากนัก

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง