คนขอนแก่นลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเกือบ 40,000 คน

คนขอนแก่นลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเกือบ 40,000 คน

กกต.เผยคนขอนแก่นตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมาก พบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเกือบ 40,000 คน พบเขตเลือกตั้งที่ 1 ลงทะเบียนเยอะสุด


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 เม.ย. 2566 ที่สำนักงาน กกต.จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งแบบในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ของ จ.ขอนแก่น มีประชาชนแจ้งความประสงค์ทั้งหมด 39,101 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต 27,609 คน ลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนนอกเขต 11,054 คน และลงทะเบียนในเขต 438 คน พบว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดในขอนแก่น คือ 24,702 คน

“ขณะนี้ กกต.ขอนแก่น ได้จัดเตรียมทั้งเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ บัตรลงคะแนน และสถานที่ได้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น เป็นสถานที่ในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สำหรับเขต 2-11 จะใช้หอประชุมเป็นสถานที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า โดยในช่วงสัปดาห์นี้ทาง กกต.ขอนแก่นจะได้เข้าไปดูสถานที่ในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากที่สุด”

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่าเนื่องจากในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด ทาง กกต.จึงได้เตรียมวางระบบการบริหารจัดการสถานที่ทั้งเรื่องการลงคะแนน สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ และการจราจร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งจะได้มีการซักซ้อมภายในสัปดาห์นี้ทุดเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ส่วนใหญ่จะมีผู้ลงทะเบียนไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค. เป็นหลัก จึงมีผู้ลงทะเบียนไม่มากนัก อย่างเขตเลือกตั้งที่ 2 ไม่มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จึงต้องประกาศไม่มีสถานที่ลงคะแนน

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอนแก่น มีผู้สมัครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่ กกต.กำหนด พบว่ามี 1 ราย คือผู้สมัครจากเขตเลือกตั้งที่ 4 จากการตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติครบ เป็นไปตามประกาศที่ กกต.ขอนแก่นประกาศไว้ มูลเหตุที่ไม่รับสมัคร เพราะขาดคุณสมบัติตาม พรบ.พรรคการเมือง ตามมาตรา 47 กรณีที่พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครได้ต้องมีตัวแทนสาสาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนินการเรื่องการทำไพรมารีโหวต ของจังหวัด ซึ่งพรรคดังกล่าว พบว่าตัวแทนคนเดิมประจำจังหวัดขอนแก่นครบวาระ จึงถือว่าไม่มีตัวแทนปัจจุบัน ในการทำไพรมารีโหวตของจังหวัด เมื่อไม่มีตัวแทนของพรรคการเมือง จึงถือว่าบุคคลรายนี้ไม่ผ่านกระบวนการของการส่งผู้สมัคร ถือเท่ากับไม่มีคุณสมบัติของผู้สมัคร

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง