ขอนแก่นยังเข้มสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ตรวจนักท่องเที่ยวเข้า-ออกงาน ทุกคน พบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-แป้ง-อาวุธ ตรวจยึดทันที  ขณะที่นักท่องเที่ยวทยอยร่วมเล่นน้ำสงกรานต์คึกคักท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ

345F3074-9745-4B10-88FA-48E23A6723C7

ชมคลิป

เมื่อเวลา 17.00 . วันที่ 14 เม..2566 ที่ถนนข้าวเหนียว เทศบาลนครขอนแก่นพล...นพเก้า  โสมนัส ผบก..จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครองและกำลังอปพร. ทำการตรวจนักท่องเที่ยวทุกคนที่ทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรมและเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว ซึ่งได้กำหนดทางเข้าหลักทั้ง 2 จุด คือบริเวณด้านข้างเวทีกลางและบริเวณทางเข้าฝั่ง .หน้าเมือง ตัดถนนศรีจันทร์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นนักท่องเที่ยวทุกคน พร้อมทั้งการนำเครื่องแสกนหาวัตถุระเบิดและอาวุธ ทำการตรวจสอบนักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่งหากตรวจพบอาวุธ หรือพบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน รวมไปถึงแป้งและวัตถุอันตรายก็จะทำการตรวจยึดไว้ที่บริเวณทางเข้าทันทีเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในการจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ขณะที่เวทีกลางและเวทีต่างๆมากกว่า 10 เวที และซุ้มกิจกรมต่างๆตลอดแนวถนนข้าวเหนียวระยะทางเกือบ 1 กม.ที่ขณะนี้ทุกเวทีได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อแจกของรางวัลและให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมาย โดยเทศบาลฯได้ให้บริการน้ำประปาให้กับนักท่องเที่ยวและเติมไว้ในถังน้ำกลางในแต่ละจุดตลอดแนวถนนข้าวเหนียวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเติมน้ำสะอาดสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวได้อย่างสนุก

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า วันแรกของการจัดกิจกรมแม้จะติดขัดและห่างหายจากการเล่นคลื่นมนุษย์ไปบ้างแต่นักท่องเที่ยวทุกคนก็ร่วมมือกันจนทำให้การเล่นคลื่นมนุษย์วันแรกนั้นผ่านไปได้ด้วยดี ขณะที่วันนี้และวันพรุ่งนี้จะชัดเจนและสนุกมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวนั้นต่างรอคอยที่จะกลับมาเล่นน้ำสงกราน์ที่ขอนแก่น และต้องการร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจในกิจกรรมสงกรานต์ที่ถูกจัดไว้ในปฎิทินท่องเที่ยวที่่สำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศ

การคงไว้ซึ่งความเป็นถนนข้าวเหนียวที่สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ จัดเป็นเสน่ห์และความประทับใจของคนขอนแก่นและของนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ขอนแก่นแล้วปลอดภัย โดยจะทำการตรวจยึดทันทีหากพบตั้งแต่ประตูทางเข้า หรือการตรวจพบในจุดต่างๆอย่างเข้มงวด ขณะที่ทางออกฉุกเฉินทั้ง 8 จุดที่กำหนดไว้ จะมีการติดตั้งป้ายและจุดเด่นที่สังเกตุได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าสงกรานต์ปีนี้แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมวันละกว่า 100,000 คนต่อวัน แต่ทุกอย่างได้กำหนดแผนรับมือ แผนการรองรับ ไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งนักท่องเทีย่วหากพบสิ่งผิดปกติ รือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานกับทางเจ้าหนา้ที่ที่ประจำจุดหรือออกตรวจทั่วทั้งบริเวณถนนข้าวเหนียวได้โดยทันที

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง