ขอนแก่น เปิดใหญ่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้าน

794FCDD4-1E0F-4C50-806B-D88810B60958

เปิดใหญ่ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น เฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมความสวยงามการประดับไฟบนดอกสะแบงกว่า 5 ล้านดอก ตามเฮือนโบราณ

ชมคลิป

เมื่อเวลา 19.00 .วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่เฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น  โดยมี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น   กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอทุกอำเภอ  เครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนร่วมชมกิจกรรมในพิธีเปิดจำนวนมาก โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดออนซอนนครขอนแก่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชุดสงกรานต์ขอนแก่นวัฒนา บุญเดือนห้าแห่มาลาพวงดอกสะแบง ซึ่งบรรยากาศในช่วงกลางคืน มีการประดับไฟบนดอกสะแบงกว่า 5 ล้านดอกสวยงามตามเฮือนอีสานทั้ง 26 หลัง และยังมีการแสดงพื้นบ้านอีสาน ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 16 เม.. 66 นี้

นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่น  ที่ผ่านมา สงกรานต์จะจัดกิจกรรมที่ถนนข้าวเหนียว แต่ในปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้รณรงค์ให้คนไทยตระหนักในคุณค่าสาระและความสำคัญของประเพณี สงกรานต์ ภายใต้แนวคิด สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล  และคัดเลือกจังหวัดขอนแก่น ในฐานะตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 1 ใน 5จังหวัดของประเทศ และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวบรวมเสนอไปยังองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ หรือยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็น รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทบ้านขอนแก่นขึ้น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง