ผู้สมัคร-ผู้แทนจาก 20 พรรคการเมือง ประชุมร่วม กกต.ขอนแก่น

ads2500x300

ผู้สมัคร-ผู้แทนจาก 20 พรรคการเมือง ประชุมร่วม กกต.ขอนแก่น ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ กกต.ย้ำชัด พบผิดฟันไม่เลี้ยง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 เม.ย.66 ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำปี 2566 โดยมีผู้สมัครรับการเลือกตั้ง และผู้ช่วยหาเสียง จากทั้ง 20 พรรคการเมือง ที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งใน 11 เขตเลือกตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดให้วันที่ 3-7 เม.ย. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นพร้อมกันกับ กกต.ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ซึ่ง จ.ขอนแก่น มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งทั้งหมด 165 คน จาก 20 พรรคการเมือง ใน 11 เขตเลือกตั้ง โดยรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้งหมดนั้นได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงานทำการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยในวันที่ 14 เม.ย.กกต.จะประกาศยืนยันและคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน ซึ่งหากคนใดคุณสมบัติไม่ครบ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน

“การจัดประชุมในวันนี้มีเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ วิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้ได้รับการสรรหาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดปัญหาการร้องเรียน ร้องคัดค้านระหว่างผู้สมัครด้วยกัน หรือประชาชนทั้งนี้หากพบมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบการทุจริตเลือกตั้ง ทีมสืบสวนสอบสวนจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและดำเนินการตามกฎหมายทันที”

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง