บรรยากาศสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น วันแรก และการจับสลากหมายเลข(มีคลิป)

บรรยากาศสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น วันแรก

บรรยากาศสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น วันแรก ผู้สมัครจับสลากหมายเลขประจำตัวตามระเบียบ ทั้ง 11 เขต ขณะที่ กกต.ย้ำชัดได้เบอร์แล้ว สมัครแล้ว ห้ามแห่ ห้ามแสดง และหากถูกตัดคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 7 วัน

เกาะติดเลือกตั้ง 66 ขอนแก่น

[ ชมคลิป ]

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 เม.ย. 2566 ที่ศาลาประชาคม เขตเทศบาลนครขอนแก่น สถานที่ที่ กกต.ขอนแก่น ได้กำหนดเป็นสถานที่ของการสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น แบบแบ่งเขต ตามที่ กกต.กลางกำหนดให้มีการสมัครรับการเลือกตั้งพรเอมกันทั่วทั้งประเทศ วันแรกวันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 เม.ย. นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น และผู้ตรวจการการณ์เลือกตั้ง ร่วมประชุมชี้แจงกับผู้สมัครรับการเลือกตั้งที่มาลงทะเบียนและลงเวลาในการสมัครรับการเลือกตั้งตามระเบียบและขั้นตอนที่ กกต.กำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองมาก่อนเวลาทุกเขต จึงจำเป็นจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนตามที่ กกต.กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้ กกต.แต่ละเขต ทำการพูดคุยและประชุมร่วมผู้สมัครแต่ละเขต ตามระเบียบที่กำหนดคือ 1 ให้ผู้สมัครตกลงกันเอง หรือแนวทางที่ 2 คือการจับสลากลำดับหมายเลข ซึ่งทั้ง 11 เขตเลือกตั้งผู้สมัครทุกคนไม่สามารถตกลงกันได้และขอจับสลากหมายเลข ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ได้ทำข้อบันทึกตกลงให้กับผู้สมัครทุกคนในแต่ละเขตและเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากทันที

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการจับสลากนั้นได้กำหนดออกเป็น 2 ขั้นตอนโดยเริ่มจากลำดับแรกคือ ผอ.กกต.เขตแต่ละเขต ทำการจับสลากรายชื่อผู้สมัครที่มาลงเวลาและลงทะเบียนก่อน 08.30 น.ว่าใครจะทำการจับสลากลำดับที่เท่าใด จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการเรียกรายชื่อตามหมายเลขจับสลากเพื่อให้เจ้าตัวนั้นขึ้นมาจับสลากหมายเลขรับสมัครและหมายเลขประจำตัวของตัวเอง ซึ่งในการจับสลากตามขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะมีปัญหาบ้างคือการที่ผู้สมัครลงทะเบียนและลงเวลาด้วยลายมือตัวเองและเขียนตัวหวัดทำให้เจ้าหน้าที่สะกดรายชื่อไม่ถูกซึ่งก็มีการทักท้วงและแก้ไขให้กับผู้สมัครทุกคนและทุกเขตโดยเรียบร้อย

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น
นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น

“ซึ่งเมื่อผู้สมัครทุกคนและทุกเขตได้หมายเลขประจำตัวแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการสมัครรับการเลือกตั้ง ซึ่งเริ่มจากขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ตามระเบียบที่ กกต.กำหนดแล้วเสร็จแล้วและ ผอ.กกต.เขต ทั้ง 11 เขต ออกเอกสารรับสมัครเลือกตั้ง ผู้สมัครก็จะได้หมายเลขประจำตัวทันที โดยหมายเลขที่ผู้สมัครจะนำไปหาเสียง อาจจะไม่ใช่หมายเลขที่ตัวเองจับเลขได้ ดังนั้นการติดป้ายและหมายเลข ประจำตัวนั้นขอให้ ผอ.กกต.เขต ตรวจสอบและออกเอกสารยืนยันให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงถือว่าหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขประจำตัวของตัวเอง เพราะหากผู้สมัครคนใดที่เอกสารไม่ครบ ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านในการขั้นตอนของการสมัคร ก็จะมีการเลื่อนหมายเลขลำดับคนต่อไปขึ้นมาทันที”

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า ทันทีที่การสมัครรับการเลือกตั้งแล้วเสร็จ ถือว่าทุกคนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งแล้วตามกฎหมายดังนั้นการกระทำการใดๆจากนี้ไปก็ต้องศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆอย่างละเอียดและรอบคอบ ทั้งตัวผู้สมัครและผู้ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการยื่นเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง การหาเสียงผ่านระบบออนไลน์ การใช้รถแห่ หรือการกระทำการใดๆ ที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการกระทำการห้ามแสดงมหรสพ หรือการกระทำการจูงใจต่างๆ ที่หมิ่นเหม่ต่อข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หลังการปิดรับสมัคร ในวันที่ 7 เม.ย. กกต.ขอนแก่นจะส่งรายชื่อผู้สมัครทุกคนตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน โดยจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วันก็จะมีการประกาศรับรองการสมัครอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากผู้สมัครท่านใดที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุเพราะการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ผ่าน สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน

โดยในการจับสลากลำดับหมายเลขนั้น ที่น่าสนใจคือ เขตเลือกตั้งที่ 1 มีดังนี้

เกาะติดเลือกตั้ง 66 ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง