กกต.ขอนแก่น จัดให้ถ่ายทอดสดการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ผ่านเพจ

1680415386445

กกต.ขอนแก่น จัดให้ถ่ายทอดสดการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ผ่านเพจ หลังสภาพอากาศร้อนจัดหวั่นกองเชียร์เป็นลมแต่ยังสามารถส่งกำลังใจได้ผ่านโซเชียล ขณะที่ กกต.ทั้ง 11 เขตซักซ้อมขั้นตอนและวิธีปฎิบัติแล้ว มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 เม.ย.2566 ที่ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กกต.ขอนแก่น และ กกต.ประจำหน่วยรับสมัครทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง ของ จ.ขอนแก่น ร่วมประชุมซักซ้อมเหมือนจริง เพื่อทำความเข้าใจวิธีการลำดับ ขั้นตอน การดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ประจำปี 2566 ซึ่ง กกต.กลาง ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย. 2566

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก. กล่าวว่า จากการซักซ้อม ทำความเข้าใจ ลำดับ วิธีการ ขั้นตอนในการรับสมัครที่ กกต.กลางกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าใจถึงลำดับขั้นตอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งเครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร และเอกสารที่จะมอบให้กับทางผู้สมัคร ขณะนี้ทุกฝ่ายถือว่ามีความพร้อมทุกด้านแล้ว

“ในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต ในครั้งนี้ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้สมัครและผู้ช่วย เข้ามาในเขตรับสมัครได้เพียง 2 คน ต่อเขต ต่อพรรค และต่อคนเท่านั้นซึ่งผู้สมัครที่มาถึงก่อนเวลา 08.30 น.จะถือว่าทุกคนมาพร้อมกัน และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและจัดเตรียมเอกสาร เมื่อถึงเวลาในการรับสมัคร ผอ.กกต.ประจำเขต จะสอบถามผู้สมัครว่า ทุกคนจะยืนยันตามลำดับที่ทำการลงลำดับสมัครไว้หรือไม่ หากตกลงกันได้ก็จะดำเนินการตามลำดับที่ลงทะเบียนและลงเวลาไว้ ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผอ.กกต.เขต นั้นๆ จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลากได้ลำดับหมายเลขในการยื่นใบสมัคร”

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก.

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อได้ลำดับหมายเลขแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง จนแล้วเสร็จ โดยทันที ที่ กกต.เขต ทำการรับสมัครและออกเอกสารยืนยันสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หมายเลขในการยื่นสมัครจะเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในการหาเสียงได้ทันที แต่ถ้าเมื่อถึงลำดับหมายเลขในการสมัครแล้ว และ กกต.เขต ระบุว่าไม่ผ่านคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ครบ กกต.จะเรียกลำดับต่อไปขึ้นมา ดังนั้นการที่จะใช้หมายเลขใดในการหาเสียง ขอให้ได้รับเอกสารยืนยันจาก กกต.ให้เรียบร้อยก่อนเป็นสำคัญ และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และครบตามวันที่ กกต.กำหนดคือวันที่ 7 เม.ย. กกต.ขอนแก่น จะนำรายชื่อบุคคลที่สมัครรับการเลือกตั้ง ทั้ง 11 เขต ส่งให้กับ 15 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการภายใน 7 วัน โดยผู้ที่ได้รับการรับรองสามารถหาเสียงได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กกต. ขอนแก่นได้จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมทั้งได้ติดประกาศแจ้งเตือน และข้อความประชาสัมพันธ์ และมีการกั้นพื้นที่อนุญาตเฉพาะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สมัครเข้ามาในเขตพื้นที่การรับสมัครเท่านั้น เพื่อให้ทุกอย่าง ดำเนินไปตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกัน กกต.ขอนแก่น ยังคงมีการกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจและไม่สามารถเดินทางมาได้ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือติดธุระ สามารถติดตามรับชมการดำเนินการรับสมัคร ได้ผ่านโซเชียลมีเดียในทุกแพตฟอร์มอีกด้วย

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง