สงกรานต์นี้ขอนแก่นชวนเที่ยวชมอุโมงค์ดอกสะแบงนับแสนดอก ที่เฮือนโบราณวิถีไทบ้าน

00-received_666301025499016


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 30 มี.ค.2566 ที่เฮือนโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ซึ่งจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าการจัดงาน สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยและของจังหวัดโดยกำหนดจัดงาน ขึ้น บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ในระหว่างวัน 12 – 16 เม.ย.2566 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนเกวียนบุปผาชาติ อัญเชิญพระพุทธพระลับ ขบวนแต่งกายตามกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก 26 อำเภอ และขบวนน้ำอบ/น้ำหอม ดอกไม้

“ขบวนเกวียนบุปผาชาตินางสงกรานต์ ประจำปี 2566 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระ และพิธี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกับนำน้ำศักดิ์สิทธิ จาก 26 อำเภอ มารวมกันเป็นน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะเดียวกันภายในงาน ได้จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ทุกอำเภอ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมอุโมงค์ดอกสะแบง และซุ้มดอกสะแบง ซึ่งชาวขอนแก่นได้พร้อมใจ นำดอกสะแบงมาประดับตกแต่งทั่วทั้งงานมากกว่า 100,000 ดอกอีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง