กกต.ขอนแก่นพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง 3-7 เม.ย. พร้อมเตือนผู้สมัครถ้ารู้ว่าผิดหรือขาดคุณสมบัติแต่ยังคงมาสมัคร มีความผิดตามกฎหมายทันที

เกาะติดเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น

เกาะติดเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น ได้ที่ https://www.khonkaenlink.info/election/

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 มี.ค. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารต่างๆ ซึ่ง กกต.กลาง ได้ทยอยจัดส่งมาให้กับ กกต.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำหนดให้มีการรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย. ที่จะถึงนี้

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ยืนยันชัดเจนแล้วว่า กกต.ขอนแก่น จะใช้สถานที่สำหรับการรับสมัครรับการเลือกตั้ง สส.ทั้ง 11 เขตเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดโดยจะทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-7 เม.ย. ซึ่งขณะนี้การเตรียมการในด้านต่างๆนั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากรที่จะดำเนินการรับสมัครฯ โดยประธานฯ และ ผอ.เขตเลือกตั้งทั้ง 11 เขตเลือกตั้งพร้อมอนุกรรมการในส่วนที่จะต้องเตรียมการรับสมัครได้มีการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะมีการประชุมชี้แจงซักซ้อมการรับสมัครในวันที่ 30 มี.ค.ที่จะถึงนี้

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จ.ขอนแก่น
นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จ.ขอนแก่น

“การประชุมร่วม กกต.ขอนแก่น กับ ประธานฯ,ผอ.กกต.เขต และคณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง 11 เขตเลือกตั้งเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้ง กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กกต.ขอนแก่น มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลใจใดๆ ทั้งในส่วนของบุคลากรและสถานที่ที่ทั้งหมดพร้อมทุกอย่างทุกเรื่อง”

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า ได้ทำประกาศให้ผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้ง ได้รับทราบ ซึ่งเรื่องที่ผู้สมัครควรรู้นั้น ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของลักษณะต้องห้าม การเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยล้มละลาย เป็นผู้ติดยาเสพติด และเรื่องของการถือหุ้นสื่อต่างๆ

“ในเรื่องลักษณะต้องห้ามที่กล่าวมาผู้ที่จะสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว เพราะหากสมัครไปแล้วจะถอนสมัครการรับเลือกตั้งไม่ได้ในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมายื่นสมัครจะมีความผิดทางกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายอาญาด้วยจึงเป็นข้อห่วงใยของผู้สมัคร”

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว แต่ครั้งนี้แยกเป็น 2 บัตร ประกอบด้วยแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ไม่มีความหนักใจเพราะว่าเคยผ่านการเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ แบบนี้ตั้งแต่ปี 2548 และปี 2554 รูปแบบคล้ายเดิมที่เคยมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ด้วยข้อห่วงใยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบเป็นระยะๆ

“ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวงกว้าง ประชาชนไม่น่าจะสับสนเพราะคล้ายกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ประชาชนเคยไปเลือกตั้งมาซึ่งบัตรจะมีสีแตกต่างกันชัดเจนส่วนจะเป็นสีแบบไหนสีอะไรใกล้ช่วงเลือกตั้ง กกต. จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง”

เกาะติดเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น ได้ที่ https://www.khonkaenlink.info/election/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง