การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566

KKLNewsvottttFB

1. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application
– ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง – https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/
– ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร – https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout
โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง