วัดสมศรีบ้านโคกสี อ.เมืองขอนแก่น พร้อมพุทธศาสนิกชน จัดฉลองฉัตรพระใหญ่หลวงปู่โพธิ พระประธานองค์ใหญ่ ประจำวัด เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธ

01-99734

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มี.ค.66 ที่ วัดสมศรี บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้จัดพิธีฉลองฉัตรพระใหญ่หลวงปู่โพธิ พระประธานองค์ใหญ่ประจำวัด ซึ่งมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ พร้อมด้วยคณะเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 (ธ) ประะธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระเถรานุเถระ จำนวน 81 รูป โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 4 พรรคเพื่อไทยและหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี


“โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดสมศรีบ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธี ยกฉัตรขึ้นเหนือพระพุทธปฏิมามหาโพธิญาณ หรือหลวงปู่โพธิ พระประธานองค์ใหญ่ ประจำวัด ซึ่งมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคมนักอาหารสัตว์ พร้อมด้วยคณะเป็นองค์อุปถัมภ์และวันนี้ได้มีพิธีเฉลิมฉลอง โดยมีพิธีเริ่มจากขบวนแห่กัปปิยภัณฑ์ อันมีฆ้องใหญ่ โปงใหญ่ ธรรมมาสน์ ตาลปัตรที่ระลึกและปัจจัยไทยธรรมเข้าสู่วัด จากนั้น ทำพิธีถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ใน ต.บ้านค้อ จำนวน 81 รูป ในโอกาศมงคลอายุครบ 80 ปี ของ รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ได้มีการรำอวยพร การแสดงกลองยาวจาก มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และการแสดงจากกลุ่มแม่บ้านในตำบลบ้านค้อ”

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ กล่าวว่า การสร้างพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่ ให้สูง เด่นเป็นสง่า มองเห็นได้โดยง่ายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ที่ได้พบเห็นรำลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้ได้เมตตามอบพระธรรมเป็นเครื่องเตือนสติชาวพุทธทั้งหลาย กระทั่งชาวโลกทั้งมวลให้พ้นจากทุกข์ ให้มีความสุข อาทิ เช่น ความสามัคคี ความเพียร ความสมถะสงบจากกิเลส ความมีสติสัมปชัญญะ ความเป็นผู้ ไม่ ประมาท เป็นต้น นี่คือจุดประสงค์ของเจ้าภาพที่ได้ ร่วมสร้างฉัตรถวายหลวงปู่ โพธิในครั้งนี้ เพื่อมอบธรรมะให้ สถิตในใจสาธุชน เป็นบารมี สืบไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง