กกต.ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.

A04C5A68-BF3E-4CC0-A2CE-5F683CE46E22

กกต.ขอนแก่น เลือกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง .. “วัชระเผยทันทีที่ กกต.กลางสั่งการ กกต.ขอนแก่น พร้อมดำเนินการตามคำสั่งทันที พร้อมเตือนว่าที่ผู้สมัคร ขณะนี้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย

      เมื่อเวลา 10.30 .วันที่ 21 มี..2566 นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก. เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการยุบสภาแล้วตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ สำนักงานกกต.ขอนแก่น รอคำสั่งจาก กกต.กลางว่าด้วยการประกาศให้มีการเลือกตั้ง และรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ก็จะเข้าสู่การดำเนินงานในระดับพื้นที่คือเริ่มจากการรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งในประเด็นนี้ กกต.ขอนแก่น ได้มีการเตรียมการและลงพื้นที่ดูสถานที่ในการใช้เป็นสถานที่รับสมัคร ซึ่งใช้ที่ศาลาประชาคมขอนแก่น ด้านข้างศาลากลางจังหวัด ซึ่งเหลือเพียงคำสั่งหรือห้วงเวลาต่างๆที่ กกต.กลาง กำหนด กกต.ขอนแก่น ก็พร้อมที่จะดำเนินการทันที

      “สำหรับการแต่งตั้ง ประธาน,ผอ.และ คณะทำงานด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของกกต.ขอนแก่น,และ กกต.ประจำเขต ทั้ง 11 เขตเลือกตั้งนั้นทั้งหมดมีการสรุปส่งกกต.กลางเพื่อดำเนินการแต่งตั้งแล้ว และคณะทำงานทุกคนและทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะดำเนินการ ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ก็จะมีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและรับทราบในระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในขณะที่สถานที่จัดการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต รวมทั้งการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริง การกำหนดหน่วยและการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ กกต.ขอนแก่น ก็ได้เตรียมการไว้แล้วเช่นกัน ดังนั้นทันที ที่ กกต.กลาง มีคำสั่งใดๆออกมา กกต.ขอนแก่นทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับในการเลือกตั้งทันที

      นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เข้าสู่การเตรียมการและจัดการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนว่าที่ผู้สมัคร ที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้งที่ต้องศึกษาในข้อบังคับ กฎระเบียบในการเลือกตั้งด้านต่างๆ เพราะหากพบการกระทำความผิดใดๆเกิดขึ้นกกต.ขอนแก่น ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดทันที โดยเฉพาะขณะนี้การติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพรรคและส่วนบุคคล จำนวนที่สามารถติดได้ หรือสถานที่ที่กำหนดให้ติด ในเรื่องนี้จะต้องศึกษารายละเอียและขนาดป้ายที่ต้องเป็นไปตามระเบียบด้วย หากพบผิด กกต.จะทำการจัดเก็บมาไว้ที่สำนักงานฯเพื่อแจ้งพรรคหรือเจ้าตัวมารับทราบถึงข้อระเบียบและดำเนินการแก้ไขทันที

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง