กกต.ขอนแก่น ประกาศผลการโหวตการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.หลังโหวตเลือกแบบ ค. 11 เขต 11 คน ขณะที่การแต่งตั้ง ผอ.กกต.และคณะทำงานทุกเขตเสร็จสิ้นแล้ว ไม่หวั่นบางพื้นที่เปลี่ยนเขตใหม่ ซึ่ง กกต.เตรียมกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เชิงลึกสร้างความเข้าใจทุกหมู่บ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 มี.ค.2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกต.กลางได้ประกาศแข่งเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นและเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขอนแก่น ในการเลือกตั้งประจำปี 2566 เป็น 11 เขต มี ส.ส.ได้ 11 คน โดยเป็นการแบ่งเขต ในรูปแบบ (ค.)ตามรายละเอียดที่ กกต.กลางเผยแพร่และเป็นไปตามที่ กกต.ขอนแก่นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมาและให้ชาวขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการโหวตเลือก ดังนั้นในขณะนี้ กกต.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะหมู่บ้านหรืออำเภอที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องมีการทำความเข้าใจ ขณะเดียวกันว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองก็จะมีความเข้าใจและมีการกำหนดรูปแบบการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย

“สำหรับรายละเอียดการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้น กกต.จะมีการติดประกาศและเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คนขอนแก่นได้ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะที่การเตรียมการจัดการเลือกตั้งนั้น ทั้งในส่วนของสถานที่รับสมัคร ได้เลือกใช้ศาลาประชาคมขอนแก่น,สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า ได้ข้อสรุปแล้วเช่นกัน รวมไปถึงการแต่งตั้ง ผอ.กกต.เขต, คณะทำงานของแต่ละเขต ที่มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดจะเข้าสู่โหมดเตรียมการเลือกตั้งได้ทันทีตามที่ กกต.กำหนด”

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับบางเขต ที่มีการร้องเรียนและร้องต่อศาลปกครอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับที่ขอนแก่น ซึ่งขอยืนยันว่าไม่กระทบกับการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากขอนแก่น เคยมีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 11 เขตและมี ส.ส.ได้ 11 คนมาแล้ว อีกทั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแบบัตร 2 ใบ ซึ่งคนขอนแก่น เคยเลือกตั้ง ส.ส.มาแล้ว ในปี 2548 และ 2554 รวมไปถึงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ กกต.จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับปะชาชนได้รับทราบเช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ กกต.ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตการติดตั้งป้ายหาเสียง เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ดังนั้นสถานที่ติด ขนาดของป้าย หรือการใช้สื่อโฆษณาใดๆจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ หากพบการกระทำผิด กกต.ก็จะทำการจัดเก็บและดำเนินการตามระเบียบทันที

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง