เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.เมืองขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สภ.เมืองขอนแก่น พล.ต.ต.นพเก้าโสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจาก สภ.ย่อยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสภ.เมืองขอนแก่น เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนั้น ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 ของสภ.เมืองขอนแก่น

พล.ต.ต.นพเก้าโสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พล.ต.ต.นพเก้าโสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กล่าวถึงศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ว่า เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับพื้นที่ ในข้อพิพาททางอาญา และทางแพ่งบางประเภท อันจะเป็นการลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ทั้งนี้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จะต้องมีคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ อย่างน้อย 1 คน โดยเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ออกประกาศ นายทะเบียน เรื่องการขึ้นทะเบียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

“โดยบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น จะมีผลผูกพันตามาฎหมาย ระหว่างคู่กรณี ซึ่งหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายที่เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อออกคำบังคับให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลได้อีกทางหนึ่งด้วยและ ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายก็คือเป็นพระราชบัญญัติศูนย์ไกล่เกลี่ยออกมาเลยเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคดีที่เป็นคดีความผิดต้องขอโทษไม่เกิน 3 ปีและก็ข้อหาเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะคู่กรณีสามารถตกลงกันที่โรงพักได้เลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่โรงพักณที่สภเมืองขอนแก่นมีประมาณ 10 คนก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่มาเข้าเวรคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอันไหนที่เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยได้เราก็จะสามารถพูดคุยกันได้ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถตกลงเบื้องต้นกันได้เลย ทั้งยังสามารถทำให้คดีที่ศาลลดน้อยลงได้มากเพราะว่าอย่างคดีบางคดีบางทีต้องแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเราก็สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการไกล่เกลี่ยได้และเราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงพูดคุยกันในเบื้องต้นเพราะจะทำให้คดีลดลงไปได้ค่อนข้างเยอะ”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง