ชาวขอนแก่นร่วมแห่ผะเหวดเข้าเมือง สืบสานวัฒนธรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ให้คงอยู่คู่ชุมชน

07384F03-B038-4652-B25B-285FFF89A2F6

ชาวขอนแก่นร่วมแห่ผะเหวดเข้าเมือง สืบสานวัฒนธรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ให้คงอยู่คู่ชุมชน ขณะที่ “วัฒนา” ร่วมงานบุญใหญ่ ย้ำชัดแม้จะเปลี่ยนเขตเลือกตั้งใหม่แต่ใจไม่เปลี่ยนยังรักคนพระลับเช่นเดิม และขอร่วมกิจกรรมกับชุมชนตลอดไป

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ก.พ.2566 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมด้วย นายวินัย  ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ และนายวัฒนา  ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นำคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯพนักงาน ทต.พระลับ ร่วมกับฝ่ายปกครอง,คณะครู อาจารย์และชาวชุมชนในเขต ต.พระลับ ร่วมแห่ผะเหวดเข้าเมือง 13 กัณฑ์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 มาตาม ถ.ศรีจันทร์ เพื่อทอดถวายให้กับคณะสงฆ์ที่วัดป่าแสงอรุณ ซึ่งเทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับฝ่ายปกครอง รวมทั้งคนในชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ซึ่งชาว ต.พระลับ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานบุญผะเหวดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
            โดยขบวนแห่ผะเหสดเข้าเมืองในปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนที่ได้พร้อมใจกันร่วมขบวนแห่และประดับตกแต่งขบวนอย่างสวยงาม โดยพิธีการเริ่มจากการประกอบพิธีอันเชิญพระอุปคุต มาประดิษฐานในขบวนแห่ ต้อด้วยการจัดริ้วขบวนแห่ผะเหวด 13 กัณฑ์ เริ่มจากขบวนพระสงฆ์,ขบวนแห่ผ้าผะเหสด, ขบวนกลองยาว ,ขบวนกัณฑ์ที่ 1 ขบวนทศกัณฑ์ทศพร,ขบวนที่ 2 ขบวนกัณฑ์หิมพานต์,ขบวนที่ 3 ขบวนกัณฑ์ทานกัณฑ์,ขบวนที่ 4 ขบวนกัณฑ์วนปเวศน์,ขบวนที่ 5 ขบวนกัณฑ์ชูชก,ขบวนที่ 6 ขบวนกัณฑ์จุลพน,ขบวนที่ 7 ขบวนกัณฑ์มหาพน,ขบวนที่ 8 ขบวนกัณฑ์กุมาร,ขบวนที่ 9 ขบวนกัณฑ์มัทรี,ขบวนที่ 10 ขบวนกัณฑ์สักกบรรพ,ขบวนที่ 11 ขบวนกัณฑ์มหาราช คัดกลางด้วยขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ต่อด้วยขบวนที่ 12 ขบวนกัณฑ์ฉกษัตริย์ และขบวนที่13 ขบวนกัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งเมื่อขบวนแห่ผะเหวดเข้าเมืองเดินทางมาถึงศาลาการเปรียญของวัดได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและการถวายจัตตุปัจจัยไทยทานและพิธีสงฆ์ที่กำหนดไว้โดยมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายวัฒนา  ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า งานบุญผะเหวดเป็นงานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ที่ทุกชุมชนนั้นได้ดำเนินดำเนินกิจกรรมด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นและแสดงถึงความรักสมัครสมานสามัคคีเพราะเป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของคนอีสาน ที่จะจัดขึ้นในเดือนสี่ โดยเรียกกันว่างานบุญมหาชาติ คือเป็นบุญที่มีการเทศน์มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งถือเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ต.พระลับ ที่ได้สืบสานงานบุญประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วยการจัดงานบุญใหญ่ในวันนี้ถือเป็นต้นแบบงานบุญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายและมีนักท่องเที่ยวมาร่วมในกิจกรรมและร่วมแห่บุญผะเหวดเข้าเมืองกันอย่างพร้อมเพรียง
            “ ผมรักและเคารพคนพระลับอย่างมาก ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของผมที่ทุกคนได้เลือกผมเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนมาเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการของชุมชนส่งตรงถึงรัฐบาลจนนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด อีกทั้งการทำงานร่วมกันระหว่าง นายกเทศมนตรี,กำนัน,ฝ่ายปกครอง,ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาฯ,รวมไปถึงกลุ่มสตรี,กลุ่มอาชีพ,กลุ่ม อสม. ที่ทุกท่านพร้อมใจในการที่จะพัฒนาตำบลจนได้รับการพัฒนาและการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจน และผมก็ใจหายเมื่อรู้ว่า ต.พระลับ พื้นที่ที่ผมรักนั้นต้องไปอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง แต่ผมก็ยังคงมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทำงานกับคนพระลับ ตลอดไป เพราะผมรักและเคารพท่านนายกฯ,ท่านกำนัน,ท่านผู้ใหญ่บ้าน,ท่านรองนายกฯ,ท่านประธานสภาฯ,รวมไปถึงผู้นำชุมชน ทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น และท้องที่ รวมไปถึงทุกกลุ่มช่วงวัยที่เราทำงานทุกนโยบายได้อย่างสนุกสนานและรวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยยืนยันชัดเจนว่าแม้ตัวจะห่างแต่ใจไม่ห่างยังคงจะลงพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกับชาวพระลับตลอดไป”
          ขณะที่นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า งานสืบสานงานประเพณีตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่และงานกิจกรรมในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่เทศบาลฯส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหวางเทศบาลฯ,ชุมชน,สมาชิกสภาฯและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งยังคงมีการนำเด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยเน้นการทำงานแบบลงมือทำจริง ซึ่งขณะนี้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จนนำไปสู่การสืบสาน ต่อยอดและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามคู่อยู่กับคนพระลับ ตลอดไป
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง