“เข็มชาติ” เห็นด้วยไทยเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน 5-10 ดอลลาร์ต่อคน

1676952523108

“เข็มชาติ”เผย เก็บค่าเหยียบแผ่นดิน 5-10 ดอลลาร์ต่อคนเหมาะสม วอนรัฐนำไปให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และเก็บเฉพาะคนเดินทางเข้าไทยด้วยหนังสือเดินทางเท่านั้น ขณะที่การค้าชายแดนใช้บัตรผ่านแดนมีอัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บอยู่แล้วไม่ควรเก็บซ้ำซ้อน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 21 ก.พ.2566 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น และ อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ จ.ขอนแก่น ว่า การที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอผ่านที่ประชุม ครม.ในการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 ที่จะถึงนี้ ในอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมแยกเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ คนละ 300 บาทหรือประมาณ 10 ดอลลาร์ และการเดินทางเข้าประเทศไทยด้านทางบกและทางทะเล คนละ 150 บาทหรือประมาณ 5 ดอลลาร์ ซึ่งโดยส่วนตัวถือว่าเป็นอัตราการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่เหมาะสมและหลายประเทศได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งการที่รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้ออกกฎดังกล่าวออกมาเพื่อนำเงินที่จัดเก็บมานั้นเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นในการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินดังกล่าวรัฐบาลจะต้องชัดเจนว่าหน่วยงานใดจัดเก็บ และไม่ต้องซ้ำซ้อนเพราะเมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจ ตม.และศุลกากร การมีป้ายบอกหรือการมีช่องจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินต้องเด่นชัดและไม่ซ้ำซ้อนจนเกิดข้อยิบย่อยของแต่ละหน่วยงาน

“การเดินทางเข้าไทย ทางอากาศอาจจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหรือค่าบัตรโดยสารของแต่ละสายการบิน ซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีข้อกังวลเพราะมีการระบุเที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสารชัดเจนอิงตามหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต แต่การเดินทางเข้าไทยทางบกและทางทะเล ตรงนี้น่าห่วง รัฐบาลต้องชัดเจนว่าใครเก็บ และต้องไม่ยิบย่อย เพราะทุกวันนี้ค่าธรรมเนียมเข้าไทย ยกตัวอย่างเช่นด่านชายแดนที่ไทยติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งพบว่า คนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย นั้นมีการเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของ ตม. และศุลกากร อยู่แล้ว และต่อไปก็มีค่าเหยียบแผ่นดินเข้ามาอีกประเด็นนี้รัฐบาลต้องสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจและไม่เกิดคำถามต่างๆตามมา”

นายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่า การจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนั้น นานาประเทศมีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว และการที่ไทยประกาศจัดเก็บในราคา 150 บาทและ 300 บาท ซึ่งประมาณที่ 5 และ 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นการเก็บที่เหมาะสม และควรเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือผ่านแดนเท่านั้น และหากจะมีประกันคุ้มครองให้กับนักท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลระบุก็ควรที่จะมีเอกสารให้กับนักท่องเทีย่วได้เก็บไว้ทันทีหลังจากชำระค่าเหยียบแผ่นดินไปแล้ว ขณะที่ในส่วนของการเดินทางเข้าไทยด้วยบัตรผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พลาส ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ดังนั้นการค้าชายแดน หรือคนที่เดินทางเข้า-ออกไทยเป็นประจำ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีเงื่อนไขเฉพาะ หรือการงดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินสำหรับคนที่เดินทางเข้าไทยและมาเช้าเย็นกลับ ในรายละเอียดต่างๆ ตรงนี้รัฐจะต้องประกาศระเบียบให้ชัดเจนและแจ้งไปยังผู้ปฎิบัติที่ด่านชายแดนต่างๆทั่วประเทศ เพราะเป็นเงินมหาศาลที่รัฐบาลจะมีรายได้จากการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวที่ทุกคนเมื่อจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้กับประเทศไทยแล้วทุกคนก็ต้องการที่รับความประทับใจจากการต้อนรับของคนไทยที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเช่นกัน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง