คลื่นมนุษย์รีเทิร์น ทน.ขอนแก่นเตรียมจัดงาน ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์”

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัด งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, ดร.อรอนงค์ แสวงการ), นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง เลขานุการนายเทศมนตรี, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, นายภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน, ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงานการเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์” ซึ่งจะมีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566 แบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ

1.พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ พิธีเปิดงาน, การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี ตลอดจนการกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายตบประทาย (ณ บริเวณวัดธาตุ พระอารามหลวง)

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2.พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ไทย, สรงน้ำพระพุทธรูป, รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที, ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์,เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” มีเวทีประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น, ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน , กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน, การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return, การแสดงของศิลปินนักร้องเวทีกิจกรรมในถนนข้าวเหนียว เป็นต้น

1 Comment คลื่นมนุษย์รีเทิร์น ทน.ขอนแก่นเตรียมจัดงาน ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์”

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง