64 พรรค รับ 111 ล้านบาท

64 พรรค รับ  111  ล้านบาท
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ประจัน ]

…..เลือกตั้ง ปี 2562 : มี 77 พรรค รับ 117 ล้านบาท

….(จะ) เลือกตั้ง ปี 2566 : มี 64 พรรค รับ 111 ล้านบาท

          การตั้งพรรคการเมือง รู้กันว่า ต้องใช้เงินมาก จึงมีคำว่า “นายทุนพรรค” แต่เมื่อพลิกข้อกฎหมาย ที่ กกต.กำกับดูแลอยู่ ตามอำนาจและหน้าที่โดยตรงนั้น พบว่า รัฐบาลจัดสรรเงินให้พรรคการเมือง ด้วยนะ รู้กันยัง…..

          สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง- กกต. เป็นผู้กำกับดูแล “กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง โดยระบุว่า เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำรง คงอยู่ได้ จึงเปิดโอกาสให้พรรคการเมือง มีรายได้เพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง ได้ 2 ช่องทาง คือ

          1 จากภาคเอกชน เช่น เอกชนบริจาค-ที่มีการจัดเลี้ยง ขายโต๊ะจีน และการบริจาคที่ประชาชนมอบให้ ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

          2 รัฐบาล จัดสรรให้ ผ่าน กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เงินส่วนนี้ จะมีกรอบการใช้จ่ายชัดเจน เช่น เพื่อสรรหาผู้สมัคร กิจกรรมทางการเมือง การตั้งสาขา ระบบสารสนเทศ การจัดประชุมใหญ่ การส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก ต้องส่งรายงาน กลับมายัง กองทุนฯ หาก เหลือใช้  หรือไม่ทำกิจกรรม ต้องส่งคืนเงิน ซึ่งมีหลายพรรคการเมือง ต้องส่งคืนเงินก้อนนี้มามาแล้ว

          อำนาจหน้าที่ ของกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง เด็ดๆ ที่มองเห็นการ คือ จัดสรรเงิน การตรวจสอบ-ควบคุมค่าใช้จ่ายเงิน การกวดขันการต้องส่งงบการเงิน จากนั้นจะรายงาน ให้ กกต. รับทราบ หากมีตุกติก เข้าข่ายความผิด มีสิทธิ ถูกยุบพรรคได้เชียวนะ….

          มาดูกันว่า การ (จะ) เลือกตั้งในปี 2566 นี้ แต่ละพรรคการเมือง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนกันอย่างไร บ้าง ( มีรายละเอียดของแต่ละพรรค ในเอกสารประกอบ )

          พรรคดัง ที่คั่วกันแบบดุเดือด ชิงพื้นที่ เปิดตัวคาราวานหาเสียงกัน หนักๆ คือ พื้นที่อีสาน เพราะ หากคว้า เสียง 1 ใน 3 ของ จำนวน สส.ได้ ก็ปาดน้ำลาย รอตั้งรัฐบาล คว้าอำนาจ กันเลยล่ะ

          1)พรรคก้าวไกล แชมป์ การได้รับเงินอุดหนุน เป็นไปตามเกณฑ์ คือ ราว 47 ล้านบาท ตามด้วย 2) พรรคประชาธิปัตย์ รับราว 10 ล้านบาท  3-4) พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้า รับราว 6 ล้านบาท 5) พรรคภูมิใจไทย เกือบ 4 ล้านบาท 6)พรรคพลังประชารัฐ เกือบ 4 ล้าน  7-8) พรรคไทยภักดีและพรรคเสรีรวมไทย เกือบ 3 ล้านบาท 9-10)พรรคไทยธรรมและพรรคประชาธิปไตยใหม่ เกือบ 2 ล้านบาท

          พรรคไทยสร้างไทย-นำโดย “หญิงหน่อย” ได้รับ 1.4 ล้านบาท

          พรรคชาติพัฒนากล้า-นำโดย “กรณ์” ชื่อเดิม คือ พรรคชาติพัฒนา ได้รับ 7 แสนบาทเศษ

          ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ-นำโดย “บิ๊กตู่” ไม่พบข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุน แต่อย่างใด….

          เทียบ ตัวเลข ครั้งการเลือกตั้ง เมื่อ 4 ปีก่อน-ปี 2562 มีพรรคการเมือง จำนวน 77 พรรค รับเงินอุดหนุน รวมกัน ราว 117 ล้านบาท มองได้ว่า บางพรรคอาจถูกยุบพรรค และ หากไม่ทำกิจกรรม ก็จะไม่ได้รับการจัดสรร ปี 2566 จึงเหลือเป็น 64 พรรค

          แชมป์ ปี 2562 คือ พรรคประชาธิปัตย์ รับราว 17 ล้านบาท-รวมเงินจากบริจาค จากภาษีส่วนบุคคล ก็ได้รับมากสุด เช่นกัน ราว 4 ล้านบาท, พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย ได้รับใกล้เคียงกัน ราว 13 ล้านบาท  ตามด้วย พรรคไทยรักธรรม ราว 11 ล้านบาม และพรรคเสรีรวมไทย ราว 5 ล้านบาท

          เห็นกันแล้ว…ตาสว่าง…สว่างคาตา…ว่า… การบริหารจัดการบ้านเมือง ล้วนมาจากเงินในกระเป๋า ของทุกคนในชาติ เวลาเลือก “คน” เข้าไปบริหาร อำนาจอยู่ในมือเรา คิดได้-ทำเป็น-เจ็บเอง- ช้ำเอง-เจ็บแล้วจำ ว่าใครทำบ้านเมืองไว้อย่างไร ?

          และอย่าลืม อีกเรื่อง การได้มา ซึ่ง สส. ต้องใช้เงินของพวกเรา อีกเช่นกัน ราว 12 ล้านบาท ต่อ สส.  1 คน

          “ประชาธิปไตย” ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะ  เวลา 4 ปี  จึงจะแสดงพลัง ในคูหาได้ สักครั้ง นะ….สู้ว้อย….

 

แหล่งข้อมูล : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงาน คณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.)

…………………………………………………………………………………………

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง