“เอกราช-วัฒนา” ลุยหาเสียงทุกวัน ย้ำชัด ภท.ส่ง สส.ครบทั้ง 11 เขตมั่นใจกวาดที่นั่ง ส.ส.ได้เกินครึ่ง

F08991D1-9E29-4FCC-A8DC-C8711C62A981

เมื่อเวลา 09.30 . วันที่  17 ..2566 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ทำการเทศบาลเมืองศิลา .ศิลา .เมือง .ขอนแก่น นายเอกราช  ช่างเหลา ..ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายวัฒนา ช่างเหลา ..ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทยและนายไพรัตน์  ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ประชุมร่วมกับประธาน อสม.และคณะทำงาน อสม. จากทุกหมู่บ้านในเขต .ศิลา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดในด้านสุขอนามัย สุขภาวะและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อสม.ในพื้นที่ รวมไปถึงการรับฟังถึงปัญหาจากผู้ปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยให้ อสม.ที่เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนถึงความต้องการและแนวทางการปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขชุมชนและงานด้าน อสม.ในพื้นที่เพื่อนำไปสู่แผนงานนำเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภา ทม.ศิลา รวมทั้งประธาน อสม.ฝ่ายปกครอง และ แกนนำ อสม. จากทุกหมู่บ้านในเขต .ศิลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเอกราช  ช่างเหลา ..ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานว่าที่ผู้สมัคร ..พรรคภูมิใจไทย .ขอนแก่น กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่เพื่อนำเสนอต่อพรรคและที่ประชุมสภาฯ รวมทั้งการเสนอต่อรัฐบาลวา อสม.พื้นที่นั้นติดขัด หรือประสบปัญหาใดๆ อะไรที่รัฐ ควรปรับปรุงแก้ไข หรือ ..พื้นที่ควรทำอะไร เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานด้านสุขอนามัยและการดูแลด้านสุขภาพในระดับชุมชนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการนำนโยบายของรัฐมาถ่ายทอดและเสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในทุกมิติ เพื่อให้การทำงานของ .ศิลา นั้นเป้นทีม มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อก้าวสู่การพัฒนาพื้นที่และการดำเนินงานที่แก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมรอบด้านและไม่แตกแยก

            ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้น ยินยันชัดเจนแล้วว่า พรรคภูมิใจไทยส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งทั้งหมด 11 เขต 11 คน  ซึ่งขณะนี้รายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ได้ส่งให้กับพรรคได้พิจารณาแล้วและเตรียมการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งนโยบายของพรรคภูมิใจไทยทุกนโยบายล้วนเป็นการตอบโจทย์ของประชาชนทุกพื้นที่และทำได้จริงโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่าจะได้เก้าอี้ ..ของ .ขอนแก่น ไม่น้อยกว่าครึ่งจังหวัด

            นายเอกราช กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ฤดูกาลแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้ว จึงจะเห็นว่าทุกพรคการเมือง เหล่าบรรดาว่าที่ผู้สมัคร ที่ยืนยันชัดเจนจากพรรคแล้วว่าจะลงสมัครรับการเลือกตั้งนั้นได้ลงพื้นที่หาเสียงและพบปะประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือกล่าวโจมตีหรือพูดถึงพรรคการเมืองใด ซึ่งว่าที่ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 11คนของขอนแกน ทุกคนทำงานอย่างหนัก มีการทำการบ้านแบบลงลึกในรายละเอียดทุกวันและพร้อมที่จะก้าวสู่สนามการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง