ชาวไร่อ้อยขอนแก่น ขอรัฐช่วยซื้อรถตัดอ้อยคนละครึ่ง ลดการเผา

11DA9B33-0C1E-44EA-953D-5358B1D02223

ขอนแก่นประกาศปราบฝุ่น ผนึกพลังทุกหน่วยงานแก้ปัญฝุ่น PM.2.5 พบเกษตรกรเสนอให้รัฐออกคนละครึ่งซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 11..2566 นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าจังหวัดได้มีการประชุมร่วมสมาคมชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ เพื่อเร่งดำเนินการตามแผนงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM. 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาและการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการระดมสมองการเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งพบว่ามีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ  ทั้งเรื่องรถควันดำ ถนน การก่อสร้าง การเผาในที่โล่ง และพบว่าจุดใดที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าให้ดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอ พร้อมตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเวลาได้รับแจ้งเหตุ การเผาข้างทางหรือการเผาเกี่ยวกับการเกษตรให้ออกไประงับเหตุได้ทันที

ท้องถิ่นต่างๆรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเองให้ดีจุดกำเนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารรถขนดินที่ทำดินหล่นตามถนนและรถวิ่งเหยียบไปมาทำให้เกิดฝุ่นและการทำความสะอาดถนนเส้นต่างๆอยู่เสมอ  ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกปีการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องทำหลายอย่างและหลายหน่วยงานต้องช่วยกัน มลพิษบางอย่างก็มาจากนอกเขตจังหวัดที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการได้ เพราะแนวลมพัดมาเราไม่สามารถไปกั้นลมที่พัดมาจากที่อื่นได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาการเผาอ้อยวันนี้มีการพูดคุย 3 ฝ่าย คือจังหวัด สมาคมไร่ และโรงงานน้ำตาล

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า สมาคมไร่อ้อยยื่นข้อเสนอรัฐบาลควรจะสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรเรื่องรถตัดอ้อยโดยมีการเสนอให้ออกคนละครึ่ง คือให้รัฐบาลช่วยสมทบเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ขณะที่เกษตรกรมองว่าระยะยาวมีปัญหาเรื่องแรงงานและสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกษตรกรเริ่มมีอายุมากขึ้นทางแก้เรื่องเทคโนโลยีต้องนำมาใช้โดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องตัดอ้อยราคาสูงมากถ้าทางรัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุนจุดนี้เกษตรกรยืนยันว่าจะได้ผลถ้ามีเครื่องตัดอ้อยจะช่วยลดเรื่องการเผาอ้อยได้เยอะ ไม่มีใครอยากเผาแต่มีความจำเป็นเพราะการขาดแคลนแรงงานแต่ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดมีเครื่องจักรมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเชื่อว่าจะลดปัญหาได้ในอนาคตและมีความยั่งยืนต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง