ขอนแก่นชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 3 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หน่วยเลือกตั้งเพิ่ม 76 หน่วย

142EA768-934F-4575-BAB1-33D5B8D65D8E
ads2500x300

ขอนแก่นชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 3 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่หน่วยเลือกตั้งเพิ่ม 76 หน่วย ย้ำทุกขั้นตอนยึดกฎหมายเป็นหลัก ไม่กังวลการจัดการเลือกตั้ง

[ ชมคลิป ]

เมื่อเวลา 13.30 . วันที่ 8 .. 2566  ที่ห้องประชุม  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ..2566 โดยที่ประชุมที่ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งและการรับทราบแนวทางการจัดการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งได้วางแนวทางไว้ 3 แนวทางโดยขอความร่วมมือให้นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นหลัง กกต.ขอนแก่นได้กำหนดไว้ 3 แนวทาง

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย

ขณะที่นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กกต.ขอนแก่นได้กำหนดแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ 3 แนวทางโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก ทั้งการกำหนดตามพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่เป็นหลักรวมกับอำเภอที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันและจำนวนราษฎร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่ง กกต.ขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาตามความสำคัญและส่งแนวทางการแบ่งเขตที่พิจารณาจากประชาชนแล้วส่งไปยัง กกต.กลางพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องข้อเสนอแนะต่อการการจัดการแบ่งเขตเลือกตั้งมาแล้ว 1 ราย

จนถึงขณะนี้ยังไม่รู้สึกกังวลต่อการจัดการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ หรือแม้แต่การกระทำผิดที่หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดโทษของเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดสูงถึง 3 เท่าจากโทษปกติ แต่สิ่งที่ยังกังวลคือด้านเทคนิค เช่นความไม่เข้าใจของผู้สมัคร การจัดหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 76 หน่วย จากเดิม 2,655 หน่วย เพิ่มขึ้นเป็น2,731 หน่วยซึ่งอาจทำให้สับสน โดยหลังจากนี้เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งเขต กกต.ขอนแก่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

สำหรับข้อมูลจากการจัดการเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พบว่า ขอนแก่น มีประชากร 1.85 ล้านคน ผู้มีสิทธิ  1.4 ล้านคน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 10 เขตทำ สส. 10 คน มีจำนวนผู้มาเลือกตั้ง 1.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71.76″

✨🙏ขอเชิญชวนให้พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้แสดงความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ รูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2566 แล้วส่งแบบแสดงความคิดเห็น ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดขอนแก่น 283/65 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 043-234-924 หรือ E-mail : khonkaen@ect.go.th
👉✨✨ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน✨✨🙏

✨ประกาศ/แบบฟอร์ม/รูปแบบแบ่งเขต✨
https://drive.google.com/file/d/1aH5db2fZYy6h-IIXpt49guguH6adBAjS/view?usp=drivesdk

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง