ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 ปอดเหล็กหนุ่มเคนยา-สาวเอธิโอเปีย ทำลายสถิติกระจุย!!

12533533-632B-4385-9344-528C59CD4619

ที่อุณหภูมิ 11 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 03.00 น. ณ ถนนกัลปพฤกษ์ ด้านข้าง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ” หรือ “Khon Kaen International Marathon 2023 (KKIM2023)”  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน 10,514 คน จาก  46 ประเทศ ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2,671 คน ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน 3,360คน และ ระยะมินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร  มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน 4,483 คน

ผลการแข่งขันวิ่งมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร  ชายอันดับ 1 คือ  Paul Eyanae ประเทศ เคนย่า ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 15 นาที 24 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท  หญิงอันดับ 1  คือ Zinashwork Yenew Ambi ประเทศ เอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 49 นาที .04 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

สำหรับสถิติปี 2020 นายอัสเซอร์ ไฮเยอดิน แอบเดอเรนเมน ( Mr.Asrar Hiyrdin Abderehman) จากประเทศเอธิโอเปีย ทำเวลาไว้ที่   02 ชั่วโมง 20 นาที 17.3 วินาทีประเภทหญิง อันดับที่ 1 คือ นางสาวเทสกา  เมฮาริ ( Ms.Tsega Mehari) จากประเทศเอธิโฮเปีย ทำเวลาได้  02 ชั่วโมง 53 นาที 25.4 วินาที

ขณะที่นักวิ่งชาวไทย ก็ทำเวลาได้ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าเส้นชัยมาราธอน คนแรก ประเภทชาย คือ วิรัตน์ วัยดารา ใช้เวลา 2 ชั่วโมง  36 นาที  05 วินาที ได้รับ 50,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภท หญิง คือ ลินดา จันทะชิด ใช้เวลา 2 ชั่วโมง  57 นาที  31 วินาที ได้รับ 50,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Paul Eyanae นักวิ่งชายจาก เคนย่า วิ่งมาราธอน เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำเวลาได้ 2 ชั่วโมง 15 นาที 24 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
Zinashwork Yenew Ambi นักวิ่งหญิงจาก เอธิโอเปีย วิ่งมาราธอน เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 49 นาที .04 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

ผลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10  กิโลเมตร ชายอันดับ 1 คือ Gezu Muse ประเทศเอธิโอเปีย ทำเวลาได้  1 ชั่วโมง 3 นาที 52 วินาที ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท หญิงอันดับ 1  คือ Misa Yimer ประเทศเอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 13 นาที 41 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท สำหรับนักวิ่งชาวไทย ผู้เข้าเส้นชัยฮาล์ฟมาราธอน คนแรก ประเภทชาย คือ ณัฐวุฒิ อินนุ่ม  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  11 นาที  07 วินาที ได้รับ 20,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภท หญิง คือ อรอนงค์ วงศร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  23 นาที  43 วินาที ได้รับ 20,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Gezu Muse จาก เอธิโอเปีย ผู้คว้าชัย ฮาล์ฟมาราธอน  ประเภทชาย ทำเวลาได้  1 ชั่วโมง 3 นาที 52 วินาที
Misa Yimer จาก เอธิโอเปีย ผู้คว้าชัย ฮาล์ฟมาราธอน  ประเภทหญิง ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 13 นาที 41 วินาที

ผลการแข่งขันมินิมาราธอน  ระยะทาง 11.55  กิโลเมตร  ชายอันดับ 1 คือ  James Karanja ประเทศเคนยา  ทำเวลาได้ 34 นาที 43 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  หญิงอันดับ 1  คือEmebet Soda ประเทศเอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 42 นาที 41 วินาที  ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท สำหรับนักวิ่งชาวไทย ผู้เข้าเส้นชัยมินิมาราธอน คนแรก ประเภทชาย คือ ภูมินทร์ เจียมภูเขียว  ใช้เวลา   38 นาที  20 วินาที ได้รับ 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภท หญิง คือ สุวณี คำชนะ ใช้เวลา  46 นาที  9 วินาที ได้รับ 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล

สำหรับการจัดงาน“ขอนแก่นมาราธอนนานานาชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการริเริ่มของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 40 ปี มีเส้นทางการวิ่งที่ผ่านการรับรองจาก จากองค์กรมาราธอนนานาชาติ หรือ (AIMS:Association of International Marathons and Distance Races) และ “IAAF” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ครบทั้ง 4 ระยะ คือ มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และฟันรันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นรายการวิ่งระดับนานาชาติแห่งแรกของภาคอีสาน จนเป็นประเพณีงานวิ่งที่จัดขึ้นทุกปี ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม  ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 18” มีการจัดการแข่งขันขึ้น 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 แข่งขันประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ – วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 แข่งขันประเภท ฟูลมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

///

ตรวจสอบผลการวิ่ง

Khon Kaen International Marathon 2023 Race Results

ชมภาพบรรยากาศในงาน คลิก 

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

ภาพนิ่ง : อรรถพล ฮามพงษ์ / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

ชมภาพบรรยากาศในงาน คลิก 

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง

ภาพนิ่ง : อรรถพล ฮามพงษ์ / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง