เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสานสุดยิ่งใหญ่ ห้ามพลาด 27 ม.ค. – 5 ก.พ.นี้ ที่ มข.

1363D81F-4ABE-4CEB-A2A1-BFC0ADB06E6A

[ คลิป ]

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตรที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27-01-66-1-44-1200x800.jpg

สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 จัดขึ้นหลังงดไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปีนี้เป็นปีที่ 31 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญนวัตกรรมเกษตรอีสานมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนแก่ผู้คนในงาน

27-01-66-1-14-1200x800.jpg

พิธีการเริ่มจากนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับประธานในพิธี รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวรายงานการจัดงาน นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการแสดง วาดฟ้อนไทยอีสาน โดยนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานมอบโล่แก่ ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการจัดงานจำนวน 11 ราย ผู้ได้รับรางวัลปราชญ์หม่อนไหมจำนวน 7 ราย ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบความสำเร็จการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม pgs จำนวน 1 ราย

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น .. 2566 ในการที่จะส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ในทุกมิติ เพื่อความอยู่ดีกินดีเพื่อปากท้องของประชาชนชาวขอนแก่นทุกครัวเรือน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า การจัดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 เป็นการแสดงถึงความพร้อม ความยิ่งใหญ่ของภาควิชาการด้านการเกษตร โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตรของประเทศไทย