กกต.ขอนแก่น ยืนยันยังไม่มีพิมพ์เขียวแบ่งเขตเลือกตั้ง  รอ กกต.สั่งการพร้อมทำทันที หลังขอนแก่น ปรับเขตเลือกตั้งใหม่เป็น 11 เขต ส.ส. 11 คนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

08407080-88FF-4CA6-A5B6-9074222B2969


[ คลิป ]

ที่สำนักงาน กกต.ขอนแก่น นายวัชระ  สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ .ขอนแก่น ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ .. ตามแผนโรดแมปที่กกต.กลางกำหนดนั้น ซึ่งขอนแก่น มีการแบ่งและปรับเขตเลือกใหม่ ตามสัดส่วนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของทะเบียนราษฎรกลางพบว่าขณะนี้ขอนแก่น มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,780,000 คน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวน ..เพิ่มเป็น11 คนจากเดิม 10 คน โดยการทำเขตเลือกตั้งนั้นทันทีที่ กกต.กลางประกาศกกต.จังหวัดจะเร่งจัดทำรูปแบบเขตเลือกตั้งชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันในสัดส่วนประชากรประมาณ 162,000 คนต่อ 1 เขตเลือกตั้ง โดยอิงจากเขตพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่เป็นหลัก และจะไม่ตัดแบ่งเขตแบบรายตำบลหรือหมู่บ้านแบบยิบย่อย

      “ตอนนี้ กกต.ขอนแก่น ยังไม่มีรูปแบบหรือพิมพ์เขียวแบบเขตเลือกตั้ง ทั้ง 11 เขต 11 คนแต่อย่างใด มีเพียงการเตรียมการเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเท่านั้น ซึ่งในสัดส่วนจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นยังคงไม่พบสิ่งผิดปกติหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย

      นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า เขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในการเลือกตั้งที่ผ่านมาขอนแก่น มีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้งมี .. 10 คน การเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งหมด  11 เขตเลือกตั้ง ..11 คน ดังนั้นการเตรียมตัวของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางการประกาศ และติดตามผลงานของบุคคลที่เสนอตัวมาเป็นผู้แทนของตนเองในเขตเลือกตั้งที่ กกต.จะดำเนินการหลังมีการประกาศที่ชัดเจน ในขณะที่จำนวนเขตที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นบุคลากรของ กกต. และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการนั้นทุกฝ่ายมีความพร้อมต่อการจัดการเลือกตั้งโดยรายชื่อคณะกรรมการต่างๆนั้นได้มีการสงให้กับกกต.กลางเพื่อพิจารณารับรองและอนุมัติครบถ้วนแล้ว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง