เทศบาลตำบลพระลับ จัดงานวันเด็กแจกทุน! (มีคลิป)

58CDBE88-FAFC-46E5-9E6A-5B0B781D96DA
ads2500x300

เทศบาลตำบลพระลับจัดเต็มให้ประธานสภาเด็กเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เท่านั้นยังไม่พอแจกทุนการศึกษาให้เด็กทั้งตำบลปีแรก 250 ทุนพงศ์ธรเผย วันเด็กปีหน้าชวนผู้ใจบุญร่วมมอบทุนการศึกษา อิ่มท้อง อิ่มบุญและอิ่มใจไปด้วยกัน

คลิป

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 14 ..2565 ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลพระลับ.เมือง .ขอนแก่น นายวรวุฒิ ชัยนอก ประธานสภาเด็กและเยาวชน .พระลับ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ และในเขต .ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ กล่าวรายงาน ,นายวัฒนา ช่างเหลา..ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย,นายยุทธนา ชูพันธ์ .อบจ.ขอนแก่นและนายพิทักษ์ชน ช่างเหลา .อบจ.ขอนแก่น ,นายทวีชาติ ติตะปัญ ประธานสภา ทต.พระลับนำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ,คณะผู้อำนวยการโรงเรียน,สมาชิกสภาและผู้นำชุมชนจากทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงเด็กๆในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

โดยภายในงานนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านบนเวทีแล้ว ยังคงมีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีภูมิลำเนาในเขต .พระลับ รวมไปถึงนักเรียนในสังกัด ศพด.ทต.พระลับ และ รร.ทต.พระลับ ซึ่งถือเป็นปีแรกที่เทศบาลฯ ได้จัดมหกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆรวมทั้งสิ้น 250 ทุน รวมทั้งการแจกของรางวัลบนเวทีกลาง และการละเล่นในซุ้มกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานท่ามกลางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียง

นายวัฒนา ช่างเหลา ..ขอนแก่น เขต 2 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ ทต.พระลับปีนี้เป็นแผนการดำเนินงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับการมอบหมายให้ประธานสภาเด็กในพื้นที่ได้ทำหน้าที่ประธานเปิดงาน ซึ่งแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและภาวะผู้นำได้อย่างเต็มความสามารถ แม้จะผิดจะถูก หรือตื่นเต้นแต่น้องๆสภาเด็กและเยาวชน .พระลับ ได้แสดงออกถึงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ได้อย่างภาคภูมิใจ

ขณะที่นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับ ทต.พระลับ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้อย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่น หลังจากที่ไม่ได้จัดกิจกรรมมา 2 ปีจากสถานการณ์โควิดระบาด ซึ่งวันนี้ทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลกำหนดได้อย่างสนุกสนานโดยมีคณะทำงานของเทศบาลทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ปีนี้ผู้มีจิตศรัทธาและมีใจอันเป็นกุศลได้ร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในตำบลด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในเขต .พระลับ ทั้งสิ้น 250 ทุนๆละ500 บาทซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่เทศบาล ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี,ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการที่แจ่วตั้งขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆในเขต .พระลับ ได้ก้าวสู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตามในวันเด็กปี 2567 เทศบาลฯตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาให้ได้ที่ 500 ทุน

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง