อ.เขาสวนกวาง จัดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566

C1BD24EB-A283-4A0B-BAD3-3B6CCDD9ED62

.เขาสวนกวาง จัดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Amazing วิถีถิ่น กินไก่ย่างเขาสวนกวางโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2566 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

11 .. 66 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Amazing วิถีถิ่น กินไก่ย่างเขาสวนกวาง

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2566 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ไก่ย่างเขาสวนกวางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบูชาพระแม่โพสพ และบายศรีสู่ขวัญสู่ขวัญข้าว ขวัญน้ำ“, การออกร้านธารากาชาด, การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การจัดแสดงวิถีชีวิตคนเขาสวนกวาง โดยการนำเสนอผ่านเฮือนโบราณ, การจัดแสดงสินค้า OTOP และของดีอำเภอเขาสวนกวาง, การประกวดธิดาเขาสวนกวาง, กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหม/ฝ้าย, กิจกรรมการประกวดไก่ย่างเขาสวนกวางรสเลิศ, กิจกรรมการประกวดไก่ และสินค้าเกษตร, กิจกรรมการประกวดร้องเพลง, กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การแสดงของกลุ่มสตรี และนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง และเทศกาลหนัง ไก่ย่างเขาสวนกวาง

  

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง